2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Lãi tiền vay có phải nộp thuế GTGT không?

15:38 09/03/2018 Tin Tức

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Lãi tiền vay có phải nộp thuế GTGT không?

Lãi tiền vay có phải nộp thuế GTGT
Lãi tiền vay có phải nộp thuế GTGT

Lãi tiền vay có phải nộp thuế GTGT không?

Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

- Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.

Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VC ký hợp đồng cho Công ty T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Như vậy:

- Nếu công ty cho vay tiền thì khoản Tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top