1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay

00:36 13/08/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay.

  Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay
  Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay

  Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay 

  - Trước hết, chúng ta cần xác định xem khoản chi phí lãi vay đó có hợp lý, hợp lệ hay không và điều kiện để khoản chi phí lãi vay đó là hợp lý.

  Xem chi tiết: Chi phí lãi vay như thế nào là hợp lý khi tính thuế TNDN

  Và cần lưu ý thêm rằng: Trước khi đi vay thì nhớ là sổ tiền mặt phải còn ít. Thời điểm các bạn đi vay mà sổ tiền mặt còn nhiều thì sẽ không được cho vào chi phí hợp lý.

  Chú ý: Dù là Chi phí lãi vay hợp lý hoặc KHÔNG hợp lý thì các bạn vẫn phải hạch toán như sau: 

  1. Nếu trả lãi vay theo định kỳ:

  Nợ TK 635
  Có TK 111, 112.

  - Nếu có phát sinh các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động đi vay, ghi:

  Nợ TK 635
  Có TK 111, 112…

  2. Nếu trả lãi vay trước cho nhiều kỳ:

  - Khi trả lãi, ghi:

  Nợ TK 242: Chi phí trả trước (Theo Thông tư 200 và 133)
  Có TK 111, 112

  - Khi phân bổ dần lãi vay vào chi phí:

  Nợ TK 635
  Có TK 142, 242.

  3. Nếu trả lãi vay sau khi kết thúc hợp đồng hoặc khế ước vay:

  - Định kỳ trích trước lãi vay vào chi phí, ghi:

  Nợ TK 635
  Có TK 335

  - Trả lãi vay khi kết thúc hợp đồng vay, ghi:

  Nợ TK 335
  Có TK 111, 112

  4. Nếu DN bạn có thuê tài sản tài chính, thì lãi thuê tài sản tài chính phải trả:

  - Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính, doanh nghiệp trả tiền ngay, ghi:

  Nợ TK 635
  Có TK 111, 112

  - Nếu nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê tài sản tài chính, nhưng doanh nghiệp chưa có tiền trả, ghi:

  Nợ TK 635
  Có TK 315

  5. Nếu DN trả lãi trả chậm của của tài sản mua theo phương thức trả chậm, trả góp:

  - Lãi phải trả cho bên bán khi mua tài sản ghi:

  Nợ TK 242
  Có TK 111, 112

  - Định kỳ phân bổ dần lãi trả chậm vào chi phí, ghi:

  Nợ TK 635
  Có TK 242

   ** Xử lý khoản chi phí lãi vay KHÔNG hợp lý:

  - Cuối năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN thì phải loại chi phí không được trừ này ra (Các nhập vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN).

  Ví dụ: Công ty Es-Glocal đăng ký trên giấy phép ĐKKD: Vốn điều lệ là 1.800.000.000. Nhưng các cổ đông mới chỉ góp được 1.000.000.000. Như vậy là thiếu 800.000.000

  - Công ty đi vay của Ngân hàng: 1.000.000.000 với lãi xuất 10%/ tháng.

  => Chi phí lãi vay phải trả hàng tháng: 1.000.000.000 X 10% = 100 tr/tháng

  - Vì công ty chưa góp đủ vốn điều lệ, còn thiếu 800 tr nên phần chi phí lãi vay này sẽ không được trừ, cụ thể như sau:

  => Chi phí lãi vay không được trừ (do còn thiếu 800tr): 800tr X 10% = 80.000.000

  => Chi phí lãi vay được trừ: 200 X 10% = 20.000.000

  Cách hạch toán chi phí lãi vay:

  Nợ TK 635: 100.000.000
  Có TK 111, 112: 100.000.000.

  => Cuối năm khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN thì nhập số tiền: 80.000.000 vào chỉ tiêu B4 là xong.

   

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách hạch toán chi phí lãi vay

  menu
  024 66 66 33 69
  Top