2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn đăng ký địa bàn vãng lai trên hệ thống Etax của Tổng cục thuế

18:20 11/12/2017 Tin Tức

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn đăng ký địa bàn vãng lai trên hệ thống Etax của Tổng cục thuế mới nhất hiện nay. Chức năng này cho phép NNT đăng ký thêm Cơ quan thuế nơi phát sinh khoản thu. Để đăng ký địa bàn vãng lai, NNT thực hiện

Hướng dẫn đăng ký địa bàn vãng lai trên hệ thống Etax của Tổng cục thuế

Bước 1: NNT chọn menuKhai Thuế, sau đó chọn tiếp Đăng ký địa bàn vãng lai

  • Hệ thống hiển thị danh sách đăng ký địa bàn vãng lai.

 

Hiện thị danh sách địa bàn vãng lai
Hiện thị danh sách địa bàn vãng lai

Bước 2: NNT tích chọn Cơ quan thuế vãng lai, sau đó chọn Đăng ký

  • Hệ thống hiển thị danh sách cơ quan thuế vãng lai đã đăng ký
Hiển thị Danh sách CQT vãng lai đăng ký
Hiển thị Danh sách CQT vãng lai đăng ký
  • Nhấn nút “Đăng ký thêm mới cơ quan thuế vãng lai” Cho phép NNT đăng ký thêm địa bàn vãng lai
  • Nhấn nút “Đăng ký ngừng cơ quan thuế vãng lai” Cho phép NNT ngừng kê khai thuế đối với Cơ quan thuế vãng lai đã tích chọn.

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top