1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH NTV

18:07 31/03/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH NTV. Các nội dung liên quan gồm Quy định góp vốn trong công ty hợp danh, Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông; Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty; Rút vốn ra khỏi công ty hợp danh.

  Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên
  Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên

  Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH NTV

  Thành viên của công ty chỉ có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong trường hợp thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên đối với các vấn đề:

  - Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

  - Tổ chức lại công ty;

  - Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Việc yêu cầu mua lại phần vốn góp phải được thể hiện bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết của Hội đồng thành viên mà thành viên đó bỏ phiếu không tán thành được thông qua.

  Mẫu: Văn bản yêu cầu mua lại phần vốn góp

  Công ty có trách nhiệm mua lại phần vốn góp của thành viên này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại phần vốn góp.

  Giá mua phần vốn góp: do công ty và thành viên thỏa thuận.

  Nếu không thỏa thuận được thì giá mua lại được xác định theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy dđịnh tại Điều lệ công ty.

  Thanh toán: việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  Việc công ty mua lại phần vốn góp của thành viên sẽ làm giảm vốn điều lệ công ty. Do đó, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành thủ tục mua lại phần vốn góp của thành viên, công ty cần thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

  Chi tiết: Thay đổi vốn điều lệ

  http://es-glocal.com/thu-tuc-va-ho-so-thay-doi-von-dieu-le-cua-cong-ty.html

  Ngoài ra, công ty còn phải thực hiện điều chỉnh thông tin thành viên tại Sổ đăng ký thành viên.

  Trường hợp công ty quyết định không mua lại phần góp vốn của thành viên này thì thành viên đó được tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

  Chi tiết: Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên

  Nguồn: phaplykhoinghiep.vn

  CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  • Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014
  • Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH NTV

  http://es-glocal.com/quy-dinh-mua-lai-phan-von-gop-cua-thanh-vien-trong-cong-ty-tnhh-ntv.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Quyền quyết định của chủ sở hữu trong công ty TNHH MTV

  http://es-glocal.com/quyen-quyet-dinh-cua-chu-so-huu-cong-ty-trong-cong-ty-tnhh-mtv.html

  Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Quy định mua lại phần vốn góp của thành viên trong Công ty TNHH NTV

  menu
  024 66 66 33 69
  Top