1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế trên hệ thống ETAX của Tổng cục thuế mới nhất

18:38 04/09/2019 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn nộp tờ khai thuế trên hệ thống ETAX của Tổng cục thuế mới nhất giúp các bạn kế toán, thuế trong quá trình kê khai và nộp thuế

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế trên hệ thống ETAX của Tổng cục thuế mới nhất

Bước 1: NNT vào ứng dụng HTKK

  • Chọn tờ khai cần kê khai và khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai.
  • NNT chọn Kết xuất XML từ ứng dụng HTKK về máy tính
  • Chọn “Save” về máy tính

Bước 2: Trên hệ thống eTax NNT chọn “Khai Thuế, sau đó chọn tiếpNộp tờ khai XML

  • Hệ thống hiển thị màn hình Nộp tờ khai thuế định dạng xml

Bước 3: NNT chọnChọn tệp tờ khai để chọn file upload

  • Hệ thống hiển thị cửa sổ mở file, NNT chọn file đã kết xuất từ ứng dụng HTKK ở bước 1.

Bước 4: ChọnKý điện tử

  • Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
  • Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, Hệ thống báo ký điện tử thành công

Bước 5: Chọn Nộp tờ khai để gửi tờ khai tới Cơ quan thuế.

  • Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai đã gửi tới Cơ quan thuế

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn nộp tờ khai thuế trên hệ thống ETAX của Tổng cục thuế mới nhất

menu
024 66 66 33 69
Top