1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

Tin thuế

15:15 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán; Cách hạch toán chiết khấu thương mại, cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm,....

  Kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán
  Kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

  Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

  Trước hết, ta cần nhìn lại 3 trường hợp của chiết khấu thương mại đã đề cập đến trong bài viết trước:

  Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai-va-giam-gia-hang-ban.html

  Theo khoản 22 điều 7 Thông tư Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

  - Trường hợp 1 và 2:

  Nếu giá bán trên hóa đơn GTGT chiết khấu là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại thì các bạn kê khai theo các hóa đơn GTGT thông thường.

  - Trường hợp 3:

  Trường hợp số tiền chiết khấu, giảm giá được lập riêng trên 1 hóa đơn điều chỉnh và kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

  Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm như sau

  Ví dụ: Ngày 15/12/2016 Công ty TNHH ABC xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm các hóa đơn tháng 10, 11 (Do chiết khấu khấu thương mại cho Công ty TNHH XYZ): Hóa đơn số 0000098, trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000.

  Mẫu số: 01GTKT3/001
  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: AA/14P
  Liên 1: Lưu Số: 0000098
  Ngày 15 tháng 12 năm 2016
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH ABC
  Mã số thuế: 1234567890
  Địa chỉ:
  Điện thoại: Số tài khoản:
  Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn A
  Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH XYZ
  Mã số thuế: 0135798642
  Địa chỉ:
  Hình thức thanh toán: Số tài khoản:
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  1

  Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế, thành tiền của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG trên hóa đơn số ... ngày tháng năm ...
  (Nếu nhiều hóa đơn thì các bạn viết:
  Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế, thành tiền của mặt hàng Điều hòa SAMSUNG trên các hóa đơn kèm bảng kê số ... ngày tháng...)

  Chiếc 10 1.000.000 10.000.000
  Chiết khấu thương mại 5% theo quy định tại Hợp đồng số ... ngày tháng
  Cộng tiền hàng: 10.000.000
  Thuế suất GTGT: .10% , Tiền thuế GTGT: 1.000.000
  Tổng cộng tiền thanh toán: 11.000.000
  Số tiền viết bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn

  Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

  - Kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ hiện tại

  (Ví dụ: Tháng 12/2016 xuất hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn tháng 10-11 trong năm 2016. Thì kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào tháng 12/2016)

  - Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.8.4 đã bỏ các phụ lục 01 và 02 nên các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT, cụ thể như sau:

  * Bên bán

  - Kê khai ÂM vào các Chỉ tiêu bán ra (Chỉ tiêu 29 - 32)

  hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh.

  - Kê khai ÂM : nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại).

  Ví dụ: Doanh nghiệp bạn SXKD mặt hàng chịu thuế 10%, và trong quý 4/2016 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000

  => Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 32 và Chỉ tiêu 33 như sau:

  Chỉ tiêu 32 = -10.000.000
  Chi tiêu 33 = -1.000.000

  - TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm : nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác nữa.

  Ví dụ: Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn bán ra khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000

  - Sau khi kê khai xong các hóa đơn bán ra khác thì

  Chỉ tiêu 32: 200.000.000,

  Chỉ tiêu 33: 20.000.000

  - Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 32 và 33 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:

  Chỉ tiêu 32 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000

  Chi tiêu 33 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

  * Bên mua

  - Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 - 25)

  hoặc TRỪ đi số tiền và tiền thuế của hóa đơn điều chỉnh

  - Kê khai ÂM: Nếu trong kỳ kê khai chỉ phát sinh duy nhất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại).

  Ví dụ: Doanh nghiệp bạn SXKD mặt hàng chịu thuế GTGT (Tức là đầu vào được khấu trừ), và trong quý 4/2016 chỉ có phát sinh 1 hóa đơn điều chỉnh giảm (chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, tiền thuế GTGT: 1.000.000

  => Các bạn sẽ kê khai ÂM Chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

  Chỉ tiêu 23 = -10.000.000
  Chi tiêu 24 = -1.000.000
  Chi tiêu 25 = -1.000.000

  - TRỪ đi số tiền tương ứng với hóa đơn điều chỉnh giảm: Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác.

  Ví dụ: Trong quý 4/2016 các bạn có phát sinh nhiều hóa đơn đầu vào khác và 1 hóa đơn điều chỉnh (do chiết khấu thương mại) trị giá: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000

  - Sau khi kê khai xong các hóa đơn đầu vào khác thì

  Chỉ tiêu 23: 200.000.000,

  Chỉ tiêu 24: 20.000.000,

  Chỉ tiêu 25: 20.000.000

  => Tiếp các bạn lấy số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên để trừ đi số tiền trên hóa đơn, cụ thể như sau:

  Chỉ tiêu 23 = 200.000.000 - 10.000.000 = 190.000.000

  Chi tiêu 24 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

  Chi tiêu 25 = 20.000.000 - 1.000.000 = 19.000.000

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

  http://es-glocal.com/ke-khai-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai-giam-gia-hang-ban.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Cách hạch toán chiết khấu thương mại

  http://es-glocal.com/hach-toan-chiet-khau-thuong-mai-va-giam-gia-hang-ban.html

  • Cách kê khai bổ sung điều chỉnh

  http://es-glocal.com/ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top