1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

17:03 17/05/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh do viết sai số thuế, thuế suất,..., Phần mềm HTKK mới nhất, Cách lập các tờ khai thuế GTGT 01, 04/GTGT,...

  Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán
  Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

  Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

  Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

  Có 3 trường hợp sau:

  1. Trường hợp 1

  - Chiết khấu theo từng lần mua thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

  Ví dụ: Công ty A có chương trình: Mua 1 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ chiết khấu thương mại ngay 10% (1.500.000)

  - Giá bán chưa thuế là: 15.000.000 – 1.500.000 = 13.500.000

  Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại như sau:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều hoà Samsung bộ 10 13.500.000 13.500.000
  Cộng tiền hàng: 13.500.000
  Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 1.350.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 14.850.000

  Chú ý: Trên hóa đơn không được phép ghi (-) âm.

  2. Trường hợp 2

  - Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

  Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng số 012/KTES với công ty B: Mua 10 bộ điều hoà Samsung trị giá 15tr/bộ thì chiết khấu 10% (1,5tr/bộ)

  - Ngày đầu tiên: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

  - Ngày thứ 2: Công ty B mua 3 bộ: Lần này các bạn xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 15tr/bộ vì chưa đủ số lượng.

  - Ngày thứ 3: Công ty B mua 4 bộ: Lần này đã đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 10%.

  => Tổng số tiền chiết khấu là: 1.500.000 x 10 = 15.000.000.

  Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều hoà Samsung bộ 4 15.000.000 60.000.000
  (Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 012/KTES ngày 2/12/2018) bộ 10 1.500.000 15.000.000
  Cộng tiền hàng: 45.000.000
  Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 4.500.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 49.500.000

  3. Trường hợp 3

  - Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh số, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì phải lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

  Xem thêm: Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh.html

  Chú ý: Nếu chiết khấu thương mại cho cá nhân:

  1. Nếu khoản chiết khấu giảm trực tiếp trên hóa đơn:

  Theo Công văn 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 của Tổng cục thuế

  "Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EH ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý."

  2. Nếu khoản chiết khấu Không giảm trực tiếp trên hóa đơn mà bằng tiền:

  Theo Công văn 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017 của Tổng cục Thuế:

  "1. Về thuế TNCN: Trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các khoản “chiết khấu thương mại” bằng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN."

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai-va-giam-gia-hang-ban.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Cách kê khai thuế GTGT đối với chiết khấu thương mại

  http://es-glocal.com/ke-khai-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai-giam-gia-hang-ban.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top