1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá

Thẩm định giá

12:34 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá? Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá là gì? Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ nội dung những điều kiện, tiêu chuẩn thẩm định viên về giá?

  Điều kiên, tiêu chuẩn thẩm định viên về giá

  1. Có năng lực hành vi dân sự.

  2. Có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan.

  3. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá và các ngành gồm: Kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

  4. Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 (ba mươi sáu) tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại Khoản 3 Điều này.

  5. Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

  a) Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;
  b) Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật, luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

  Ngoài những điều kiện nêu trên, tiêu chuẩn thẩm định viên về giá còn có thêm điều kiện:

  6. Có Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp (Vượt qua kỳ thi thẩm định viên về giá do Bộ tài chính cấp)

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá

  menu
  024 66 66 33 69
  Top