1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn không

00:14 01/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn không. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Các hạch toán hàng cho biếu tặng, hàng tiêu dùng nội bộ ra làm sao, Hàng tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không, Cách viết hóa đơn,...

  Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn
  Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn

  Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn không

  - Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

  - Chi tiết hơn nữa Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC :

  “2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

  Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

  Kết luận: Khi xuất hàng cho biếu tặng phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

  Như vậy:

  - Đối với hàng hóa dùng để trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương:

  + Khi mua hàng: Các bạn kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai 01/GTGT như mua hàng bình thường (Nếu đủ điều kiện khấu trừ)

  + Khi xuất hàng cho biếu, tặng: Kê khai vào Chỉ tiêu 26 đến 32a trên tờ khai 01/GTGT (theo thuế suất tương ứng của mặt hàng) như bán hàng bình thường.

  - Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại :

  Xem thêm: Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-cho-hang-khuyen-mai-quang-cao-hang-mau.html

  * Chú ý liên quan đến chi phí được trừ

  - Năm 2014 Khoản chi để cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ (Theo khoản 2.21 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

  - Nhưng từ năm 2015 (Từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015):

  + Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13:

  "4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9."

  + Mới nhất theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/6/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà biếu, tặng, cho khách hàng.

  Như vậy:

  - Năm 2014: Chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng không được vượt quá 15% tổng số chi phí được trừ.

  - Năm 2015: Chi phí quà cho, biếu, tặng không bị khống chế mức 15% nữa. (Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ)

  Trên đây là toàn bộ bài viết để trả lời cho câu hỏi: Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn không

  http://es-glocal.com/hang-cho-bieu-tang-khuyen-mai-quang-cao-co-phai-lap-hoa-don-khong.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Cách hạch toán hàng cho, biếu, tặng với bên cho và bên nhận

  http://es-glocal.com/cach-hach-toan-hang-cho-bieu-tang-doi-voi-ben-nhan-moi-nhat.html

  http://es-glocal.com/hach-toan-hang-bieu-tang-doi-voi-ben-cho-moi-nhat.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hàng cho biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo có phải lập hóa đơn không

  menu
  024 66 66 33 69
  Top