2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

17:13 31/05/2018 Tin Tức

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Các hạch toán hàng cho biếu tặng, hàng tiêu dùng nội bộ ra làm sao, Hàng khuyến mại, tiêu dùng nội bộ có phải lập hóa đơn GTGT không, Cách viết hóa đơn thế nào

Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại
Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại

Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

- Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mãi không thu tiền, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

"a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT. "

- Theo quy định về Luật Thương mại thì những hàng hóa dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải đăng ký với sở Công Thương (Cục xúc tiến Thương mại).

Xem thêm: Thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi

http://es-glocal.com/thu-tuc-dang-ky-chuong-trinh-ban-hang-khuyen-mai-2018.html

- Theo khoản 5 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

"5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho."

Kết luận:

- Hàng dùng làm khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương.

- Khi xuất hàng phải lập hóa đơn, trên hóa đơn phải ghi rõ: Tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu... Giá tính thuế bằng 0

 

Sau đây, Công ty Es-Glocal sẽ hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mãi cụ thể theo 2 trường hợp như sau:

Ví dụ: Tháng 5/2018 Công ty Es-Glocal áp dụng chương trình khuyến mãi: Mua 10 máy tính ASUS trị giá 10.000.000/chiếc tặng ngay 1 điện thoại Nokia trị giá 1.000.000vnđ

TH1: Bạn ghi chung 2 sản loại sản phẩm vào 1 hóa đơn

                                     Mẫu số:01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/18P
 Liên 1: Lưu                                                               Số:         0000001
Ngày.5...tháng..5.năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY Es-Glocal
Mã số thuế:  0104963862
Địa chỉ: P2316, tháp B, Tố Hữu, Hà Nội
Điện thoại:.......024.3833.3535.........Số tài khoản........................
Họ tên người mua hàng: Trần Duy Hợp
Tên đơn vị: Công ty ABC
Mã số thuế: 0102345862
Địa chỉ: ..........
Hình thức thanh toán:..CK...Số tài khoản……..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Máy tính ASUS Chiếc 10 10.000.000 100.000.000
02 Điện thoại  Nokia Chiếc 1 0 0
  (Hàng khuyến mãi không thu tiền)        
           
           
      Cộng tiền                                                                                           100.000.000
Thuế suất GTGT:     10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                10.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                         110.000.000
Số tiền viết bằng chữ:                                                                   Một trăm mười triệu đồng.

Tham khảo thêm: 

Theo Công văn 3809/TCT-DNL ngày 17/8/2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Hà Nội: Hướng dẫn về hóa đơn đối với hàng khuyến mại:

“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho...”.

 

TH2: Trường hợp các bạn xuất riêng 1 hóa đơn cho các sản phẩm khuyến mãi thì:

- Các cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Số lượng, Đơn giá ghi như bình thường và ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền.

- Cột: Thành tiền. Dòng Cộng tiền hàng, thuế suất, thuế GTGT, Thanh toán: Ghi bằng 0.

                                   Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 Ký hiệu: AA/18P
 Liên 1: Lưu                                                               Số:         0000001
Ngày.5...tháng..5.năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY Es-Glocal
Mã số thuế:  0104963862
Địa chỉ: P2316, tháp B, Tố Hữu, Hà Nội
Điện thoại:.......024.3833.3535.........Số tài khoản........................
Họ tên người mua hàng: Trần Duy Hợp
Tên đơn vị: Công ty ABC
Mã số thuế: .................
Địa chỉ: .............
Hình thức thanh toán:..CK...Số tài khoản…..…..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điện thoại  Nokia Chiếc 1 0 0
  (Hàng khuyến mãi không thu tiền)        
           
           
      Cộng tiền                                                                                           0
Thuế suất GTGT:   ..\ , Tiền thuế GTGT:                                                      0
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                          0
Số tiền viết bằng chữ:.\

Chú ý: Nếu hàng hoá dùng để Khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu Nhưng không đăng ký với Sở Công Thương Thì phải kê khai thuế GTGT đầu ra (như hàng cho biếu tặng)

Trên đây là toàn bộ bài viết hướng dẫn: Cách viết hóa đơn cho hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-cho-hang-khuyen-mai-quang-cao-hang-mau.html

Để biết cách hạch toán hàng khuyến mại đối với các bên, mời các bạn đọc tiếp bài viết:

Cách hạch toán hàng khuyến mại, quảng cáo

http://es-glocal.com/hach-toan-hang-khuyen-mai-quang-cao-khong-thu-tien-nam-2018.html

logo zalo
Top