1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hạch toán hàng hóa biếu tặng đối với bên cho, tặng MỚI NHẤT 2020

10:08 03/01/2020 Tin Tức Trịnh Xuân Mạnh 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hạch toán hàng biếu tặng đối với bên cho MỚI NHẤT

  Cách hạch toán hàng biếu tặng đối với bên cho
  Cách hạch toán hàng biếu tặng đối với bên cho

  Hạch toán hàng biếu tặng đối với bên cho MỚI NHẤT

  1.Khi xuất hàng cho biếu tặng có phải lập hóa đơn?

  Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

    " Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

  Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

  “2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
  - Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

  Như vậy: Hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng thì phải lập hóa đơn (Dù là cho biếu tặng khách hàng, công nhân viên … cũng đều phải xuất hóa đơn).

  a. Nếu cho biếu tặng khách hàng, đối tác

   Từ năm 2015 trở đi chi phí cho biếu tặng sẽ không bị khống chế nữa, mà sẽ được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

  - Trường hợp khách hàng là cá nhân
  Theo Công văn 3929/TCT- TNCN ngày 23/09/2015 của Tổng cục thuế về việc thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ khuyến mại, cụ thể như sau:

  "Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng."

  - Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

  b. Nếu cho biếu tặng nhân viên        

  Theo Công văn 9648/CT-TTHT ngày 26/10/2015 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:

  "Trường hợp Công ty mua hàng hóa làm quà tặng cho nhân viên nhân dịp Tết Nguyên đán thì khi phát quà tặng, Công ty phải lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng (trước đây Công ty tặng quà cho nhân viên nhưng chưa lập hóa đơn thì nay được lập hóa đơn bổ sung theo quy định). Chi phí mua quà tặng cho nhân viên thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và tổng số chi có tính chất phúc lợi không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm 2015 thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập thuế TNDN (hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt)."

  2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho biếu tặng:

  Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC

  “3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

  3. Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho biếu tặng đối với bên cho

  Theo điều 14 Thông tư 219/2012/TT-BTC

  "5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ."

  * Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay:

  Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)

  Nợ TK 642 (Nếu theo Thông tư 133)

  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

  Có TK: 111, 112, 331:

  Có TK 3331:

  * Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN, nếu DN mua về nhập kho sau đó xuất cho biếu tặng:

  - Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:

  Nợ TK 152, 153, 156...

  Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.

  Có 111, 112, 331...

  - Khi xuất cho biếu tặng:

  Nợ TK 641, 642 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

  Có các TK 152, 153, 155, 156.

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

  * Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:

  Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

  - Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

  Có các TK 152, 153, 155, 156.

   Mời bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hạch toán hàng hóa biếu tặng đối với bên cho, tặng MỚI NHẤT 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top