1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Tin thuế

15:20 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào? Khi đến kỳ nộp Báo cáo tài chính hàng năm, các doanh nghiệp còn băn khoăn minh có thuộc đối tượng gộp Báo cáo tài chính vào năm sau hay không? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ những đối tượng đủ điều kiện gộp báo cáo tài chính vào năm sau.

  Gộp báo cáo tài chính vào năm sau cho những đối tượng nào

  Ở phạm vi bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn doanh nghiệp xác định xem đối tượng được gộp báo cáo tài chính năm. Và những đối tượng được gộp báo cáo tài chính sang năm sau này có cần làm thủ tục gì không? Mẫu hồ sơ xin gộp này gồm những gì cũng như thời hạn hoàn thiện hồ sơ này.

  1. Điều kiện Gộp báo cáo tài chính vào năm sau, kỳ tính thuế.

  a. Pháp luật thuế quy định

  Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về việc gộp kỳ Quyết toán thuế TNDN

  "2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp DN áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với DN mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

  3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của DN mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được CỘNG với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng KHÔNG vượt quá 15 tháng."

  Gộp báo cáo tài chính vào năm sau
  Gộp báo cáo tài chính vào năm sau

  b. Pháp luật kế toán

  Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13 quy định về việc gộp kỳ kế toán:

  "4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng."

  2. Thời hạn áp dụng gộp báo cáo tài chính sang năm sau

  Thời hạn nộp Công văn xin gộp BCTC vào năm sau, Quyết toán thuế TNDN là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp.

  VD: DN bạn xin gộp BCTC năm 2017 vào năm 2018 thì hạn chậm nhất là trước ngày 31/3/2018 (theo Luật quản lý thuế). Trường hợp đối với năm 2017 ngày 31/03 vào thứ 7, do vậy được gia hạn sang Thứ 2, ngày 02/04/2018.

  Mời các bạn tham khảo: Thời hạn nộp Hồ sơ quyết toán thuế năm 2017

  3. Địa điểm nộp công văn gộp báo cáo tài chính vào năm sau:

  Các bạn làm 2 (hai) bản mang lên nộp cho bộ phận 1 cửa tại Cơ quan thuế quản lý thuế của doanh nghiệp bạn.

  Lưu ý:

  + Đối với doanh nghiệp chi cục thuế quản lý thì nộp ở chi cục thuế,

  + Trường hợp doanh nghiệp là cấp Cục thuế quản lý thì nộp ở một của của chi cục thuế.

  Mời các bạn tham khảo: Mẫu công văn gộp báo cáo tài chính sang năm sau.

  logo zalo

  Hỏi đáp Gộp báo cáo tài chính vào năm sau

  menu
  024 66 66 33 69
  Top