1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

12 lỗi chữ ký bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

04:05 01/07/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018). Trong đó có một số quy định xử phạt về Lỗi chữ ký của kế toán, kiểm toán được Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com/) tổng hợp lại như sau:

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm sau:

  - Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền;

  (Điểm a Khoản 1, Điều 58 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)

  Xem chi tiết NĐ 41/2018/NĐ-CP: http://es-glocal.com/nghi-dinh-48nd-cp-xu-phat-hanh-chinh.html

  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng - 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

  - Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh

  số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;

  - Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử),

  ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ

  không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu

  tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;

  - Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);

  (Điểm a,b,c Mục 1, Khoản 9 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)

  3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

  - Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
  - Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

  (Điểm c,d Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)

  - Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

  (Mục 2, Điều 13 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)

  4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

  - Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

  - Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;

  - Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

  - Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

  (Điểm b,c,d,đ Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)

  5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm sau:

  - Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

  (Điểm e Khoản 3 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP)

  Trên đây là 12 lỗi chữ ký bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán các bạn cần lưu ý. Mời các bạn xem tiếp bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp 12 lỗi chữ ký bị xử phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top