1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính vào năm sau

20:20 24/03/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ mẫu công văn chuẩn công văn xin gộp Báo cáo tài chính vào năm sau. Doanh nghiệp tải mẫu công văn, thay đổi các thông tin doanh nghiệp và nộp lên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trước thời hạn nộp báo cáo tài chính năm.

  Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính vào năm sau mới nhất hiện nay

  CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

  (V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2017 vào năm 2018)

  Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN HOÀNG MAI

  Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL

  Địa chỉ trụ sở : 67b, Ngõ 299/56, Đ.Hoàng Mai, Hà Nội

  Mã số thuế : 0104963862.

  Giám đốc : MAI YẾN LINH.

  Công ty chúng tôi thành lập ngày 25/10/2017, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 công ty chúng tôi có thời gian hoạt động chưa tới 90 ngày.

  Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:

  "4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng."

  Căn cứ theo khoản 2, 3 điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính:

  "3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng."

  Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này xin Chi Cục Thuế Quận Hoàng Mai cho Công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2017 vào Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm 2018.

  Nơi nhận:

  Người đại diện theo pháp luật

  - Như trên;
  - Lưu.

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Các bạn có thể tải công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau bản word tại đây

  Mời các bạn xem tiếp: Gộp báo cáo tài chính vào năm sau điều kiện, thời gian

  logo zalo

  Hỏi đáp Mẫu công văn xin gộp Báo cáo tài chính vào năm sau

  menu
  024 66 66 33 69
  Top