1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế

09:26 14/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Cách xử lý hóa đơn viết sai đã xé cuống, hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, Cách gạch chéo hóa đơn viết sai , Cách viết hóa đơn điều chỉnh,...theo hướng dẫn của Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  Xử lý hóa đơn GTGT ghi sai
  Xử lý hóa đơn GTGT ghi sai

  Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế

  Lưu ý:

  Trước hết, các bạn phải đọc kỹ xem doanh nghiệp đang gặp phải trường hợp nào dưới đây để xử lý cho phù hợp.

  Cách xử lý hóa đơn viết sai cụ thể theo từng trường hợp như sau:

  I) Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống

  Cách xử lý:

  - Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó

  -> Sau đó Xuất hóa đơn mới.

  II) Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

  Cách xử lý:

  - Kẹp liên vừa xé và vị trí cũ

  -> Gạch chéo 3 liên hóa đơn viết sai (lưu giữ)

  -> Sau đó Xuất hóa đơn mới thay thế.

  III) Nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra

  1. Trường hợp chưa kê khai

  Cách xử lý:

  Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).

  Bước 2: Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.

  Bước 3: Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi. Ngày trên hoá đơn mới phải cùng ngày với biên bản thu hồi)

  Hướng dẫn kê khai thuế

  - Kê khai theo hóa đơn mới. (không kê khai hóa đơn cũ)

  Các bạn có thể tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai : Tại đây

  2. Trường hợp đã kê khai thuế

  Cách xử lý:

  Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).

  Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:

  - Trên Hoá đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

  - Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

  - Ngày trên hoá đơn điều chỉnh phải cùng ngày trên biên bản điều chỉnh.

  Các bạn có thể tải Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai : Tại đây

  Ví dụ:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: ES/17P
  Liên 1: Lưu Số: 0006890
  Ngày..24...tháng.04...năm 2018
  Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  Mã số thuế:
  Địa chỉ:
  Điện thoại:.....................Số tài khoản.........................
  Họ tên người mua hàng..............................
  Tên đơn vị..............................
  Mã số thuế: ..................
  Địa chỉ: ...................................................................
  Hình thức thanh toán:.........Số tài khoản…..................
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn số 0001256, ký hiệu ES/12P, ngày 11/03/2017 từ 0% thành 10% \ \ \ \
  Cộng tiền hàng: \
  Thuế suất GTGT: .10 % , Tiền thuế GTGT: 1.000.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 1.000.000
  Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

  Hướng dẫn kê khai thuế

  Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó kỳ hiện tại cụ thể như sau:

  - Bên bán: Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường (Hoá đơn điều chỉnh vào ngày 24/4/2018, kê khai vào quý 2/2018)

  - Bên mua: Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường (Với ví dụ trên vì chỉ điều chỉnh tiền thuế, nên các bạn chỉ cần kê khai vào Chỉ tiêu 24, 25)

  Lưu ý:

  Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:

  - Bên bán: Ghi âm (-) “Chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT” tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT.

  VD: -15.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)

  - Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách viết hóa đơn ĐIỀU CHỈNH chi tiết cho từng trường hợp

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-dieu-chinh.html

  (Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)

  Để các bạn dễ hình dung ra, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin lấy 1 ví dụ cụ thể:

  Ví Dụ : Ngày 2/9/2018 Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal phát hiện ra có 1 hóa đơn đầu ra bán hàng cho Công ty TNHH XYZ: Số 0003598, ký hiệu ES/18P, ngày 16/06/2018 bị sai đơn giá dẫn đến làm sai số tiền, hóa đơn đó đã được kê khai vào quý 2/2018. (Thực tế giá bán là 11.000.000/1 chiếc máy tính nhưng trên hóa đơn lại ghi 11.700.000).

  - Cùng ngày hôm đó 2/9/2018: Hai công ty đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai đó và Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0003896, ký hiệu ES/18P, cụ thể như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
  Ký hiệu: ES/18P
  Liên 1: Lưu Số: 0003896
  Ngày..2...tháng.9...năm 2018
  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH Kiểm toán Es-Glocal
  Mã số thuế: ................
  Địa chỉ:
  Điện thoại:...................Số tài khoản........................
  Họ tên người mua hàng.................................
  Tên đơn vị.....................................
  Mã số thuế: .............
  Địa chỉ: ........................................
  Hình thức thanh toán:...............Số tài khoản….....................
  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  1 2 3 4 5 6=4x5
  01 Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của hóa đơn số 0003598, ký hiệu ES/18P, ngày 16/06/2018 từ 11.700.000 thành 11.000.000 chiếc 1 700.000 700.000
  Cộng tiền hàng: 700.000
  Thuế suất GTGT: .10 % , Tiền thuế GTGT: 70.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 770.000
  Số tiền viết bằng chữ:. Bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng.

  Hướng dẫn kê khai thuế:

  - Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm đó (Số 0003896, ký hiệu ES/18P, ngày 2/9/2018) hai bên kê khai như sau:

  Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal (Bên bán): Ghi âm (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vào “Chỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT” trên Tờ khai quý 3/2018 (Quý hiện tại): -700.000 và thuế GTGT: -70.000

  Công ty TNHH XYZ (Bên mua): Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai quý 3/2018: -700.000 và thuế GTGT: -70.000

  Cụ thể kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT như sau:

  Bên bán: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 (Vì thuế suất 10%)

  Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25

  - Nếu trong kỳ kê khai có nhiều hóa đơn thì các bạn trừ đi số tiền của hóa đơn điều chỉnh

  (VD: Sau khi các bạn kê khai xong các hóa đơn khác thì Chỉ tiêu 32 là: 10.000.000 và Chỉ tiêu 33 là: 1.000.000. -> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 700.000 và tiền thuế là: 70.000)

  Lưu ý:

  Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm trên hóa đơn, nhưng khi kê khai phải ghi âm.

  Qua đây, chúng tôi đã chia sẻ tới bạn đọc cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế như thế nào:

  http://es-glocal.com/cach-xu-ly-hoa-don-gtgt-ghi-sai-don-gia-thue-suat-tien-thue.html

  Để có thể hạn chế tối đa các lỗi khi viết hóa đơn GTGT, các bạn có thể xem bài viết về cách viết hóa đơn GTGT:

  http://es-glocal.com/huong-dan-viet-hoa-don-gia-tri-gia-tang-theo-thong-tu-392014tt-btc.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách xử lý hóa đơn GTGT ghi sai đơn giá, thuế suất, tiền thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top