1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

HTKK 3.3.8 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.8 ngày 12/08/2016

HTKK

14:48 02/11/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản HTKK 3.3.8 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.8 ngày 12/08/2016 của Tổng cục thuế ban hành

  HTKK 3.3.8 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.8 ngày 12/08/2016

  Để đáp ứng Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và một số yêu cầu nghiệp vụ khác, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.3.8, ứng dụng Khai thuế qua mạng iHTKK 3.2.0, cụ thể như sau:

  - Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên theo Nghị quyết số 1084/2015/ UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của UBTVQH.

  - Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc Hội.

  - Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB), trong đó:

  + Hết hiệu lực tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

  + Hỗ trợ kê khai tờ khai thuế TTĐB (mẫu 01/TTĐB) ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC đối với tất cả các kỳ tính thuế.

  Bắt đầu từ ngày 13/08/2016, khi kê khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, người nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.8, iHTKK 3.2.0 thay cho các phiên bản trước đây.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

  + Ứng dụng HTKK 3.3.8 tại đây hoặc xem chi tiết Phần mềm HTKK mới nhất

  + Ứng dụng iHTKK 3.2.0: Thực hiện kê khai tại http://kekhaithue.gdt.gov.vn/

  + Xem thêm ứng dụng Itaxviewer mới nhất

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng. Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK để được Cơ quan Thuế cung cấp.

  Mời các bạn xem chi tiết:

  logo zalo

  Hỏi đáp HTKK 3.3.8 - Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.8 ngày 12/08/2016

  menu
  024 66 66 33 69
  Top