1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Điều kiện dự thi chứng chỉ Đại lý thuế (Hành nghề làm thủ tục về thuế)

Tin thuế

09:59 05/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Điều kiện dự thi chứng chỉ Đại lý thuế (Hành nghề làm thủ tục về thuế) cập nhật mới nhất theo TT51/2017/TT-BTC sửa đổi bổ xung TT117/2012/TT-BTC của Bộ tài chính:

  Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế phải có các điều kiện sau:

  1. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 4 về các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế quy định tại Thông tư này.

  Chi tiết:

  "1. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

  2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

  3. Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

  4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  5. Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.

  6. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế."

  2. Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế) và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ hai (02) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

  3. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi theo quy định.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Điều kiện dự thi chứng chỉ Đại lý thuế (Hành nghề làm thủ tục về thuế)

  menu
  024 66 66 33 69
  Top