1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế toán

12:30 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo đó có một số điêm mới sau:

  • Đổi mới cách tiếp cận chính sách.
  • Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp.
  • Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp.
  • Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính.
  • Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch.
  • Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế cho Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2016 củ Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011 của Bộ Tài chính

  logo zalo

  Hỏi đáp Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

  menu
  024 66 66 33 69
  Top