1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tag: Đại lý thuế

Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế

Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế

Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế là gì? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế được quy định tại Thông tư ...

18:10 17/11/2017 Tin Tức

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

024 66 66 33 69
Top