1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Từ A-Z về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

15:07 19/08/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là gì? Khi doanh nghiệp muốn chuyển phần lợi nhuận sau hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh về nước thì cần điều kiện gì? Thủ tục và hồ sơ để thực hiện như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của mình mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Hãng kiểm toán ES-GLOCAL.

huyen-loi-nhuan-ve-nuoc-ngoai

#1. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là gì?

Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

#2. Điều kiện để được chuyển lợi nhuận về nước là gì?

Căn cứ theo Thông tư 186/2010/TT-BTC Hướng dẫn chuyển lợi nhuận về nước ngoài thì điều kiện để chuyển lợi nhuận về nước khi thỏa mãn đồng thời:

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (FDI);
  • Có lợi nhuận và không còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam;
  • Đã nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính đó cho cơ quan quản lý thuế;

#3. Cách xác định số lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài

Căn cứ theo điều 3 thông tư 186/2010/TT-BTC quy định thì cách xác định như sau:

  • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam là tổng số lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi (-) các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận trong trường hợp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ luỹ kế sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để hiểu rõ cách xác định các bạn tham khảo theo ví dụ dưới đây:

Ví dụ: Nhà đầu tư nước ngoài A góp vốn thành lập Công ty tại Việt Nam vào năm 2019. Năm 2019, Công ty có phát sinh số lỗ là 06 tỷ đồng.

Giả sử năm 2020, Công ty có thu nhập trước thuế là 05 tỷ đồng. Như vậy, sau khi bù trừ chuyển lỗ từ năm 2019 chuyển sang theo quy định thì trong năm 2020 Công ty có số lỗ là 01 tỷ đồng. Công ty không được chia lợi nhuận cho các bên tham gia góp vốn và nhà đầu tư nước ngoài A không được chuyển lợi nhuận được chia của năm 2020 về nước.

Giả sử năm 2020, Công ty có thu nhập trước thuế là 09 tỷ đồng. Như vậy, sau khi bù trừ chuyển lỗ từ năm 2019 chuyển sang theo quy định, trong năm 2020 Công ty còn lại số thu nhập chịu thuế TNDN là 03 tỷ đồng. Nếu thuế suất thuế TNDN Công ty áp dụng là 20% thì Công ty thực hiện nộp thuế TNDN là 600 triệu . Công ty được chia số lợi nhuận sau thuế tối đa là 2.4 tỷ đồng cho các bên tham gia góp vốn và nhà đầu tư nước ngoài A được chuyển lợi nhuận được chia của năm 2020 về nước.

#4. Thời điểm chuyển lợi nhuận là khi nào?

#4.1 Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển hàng năm số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính, sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

#4.2 Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt nam

Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế.

#5. Thủ tục cần phải thực hiện là gì?

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 186/2010/TT-BTC quy định:

"Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc".

Như vậy để chuyển lợi nhuận về nước đơn vị cần làm thông báo Chuyển lợi nhuận về nước gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

#6. Hồ sơ để chuyển lợi nhuận về nước là gì?

#6.1 Đối với lợi nhuận chuyển về nước cho tổ chức

+) Biên bản họp Hội đồng quản trị (Với công ty CP) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (Với công ty TNHH) về việc chuyển lợi nhuận cho các thành viên góp vốn;

+) Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

#6.2 Đối với lợi nhuận chuyển về nước cho cá nhân;

+) Biên bản họp Hội đồng quản trị (Với công ty CP) hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên (Với công ty TNHH) về việc chuyển lợi nhuận cho các thành viên góp vốn;

+) Tờ khai khấu trừ thuế TNCN và chứng từ nộp tiền thuế TNCN từ đầu tư vốn;

+) Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài;

7. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là gì?

Trả lời: Es-Glocal đã chia sẻ thủ tục chuyển lợi nhuận cho từng trường hợp rồi. Bạn xem tại đây nhé.

Hỏi: Hết lỗ lũy kế thì có được đưa lợi nhuận ra nước ngoài hay không?

Trả lời: Sau khi bù trừ hết lỗ lũy kế mà còn lợi nhuận thì được chuyển về bạn nhé.

Hỏi: Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là khi nào?

Trả lời: Về thời điểm chuyển lợi nhuận về nước ngoài Es-Glocal đã chia sẻ rồi bạn xem tại đây nhé.

Như vậy, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ về thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài mới nhất hiện nay. Nếu có câu hỏi gì các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của chúng tôi.

Tải về

logo zalo

Hỏi đáp Từ A-Z về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

menu
024 66 66 33 69
Top