1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thu hồi GCN và Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với Doanh nghiệp Kiểm toán

12:38 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Doanh nghiệp kiểm toán có bị đình chỉnh Kinh doanh dịch vụ Kiểm toán, Những trường hợp nào đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với Doanh nghiệp Kiểm toán. Es-Glocal xin chia sẻ chi tiết như sau:

  Thu hồi GCN và Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với Doanh nghiệp Kiểm toán
  Thu hồi GCN và Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với Doanh nghiệp Kiểm toán

  Căn cứ Điều 12, Thông tư 203/2012/TT-BTC về Đình chỉ KD dịch vụ Kiểm toán

  1. Doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật kiểm toán độc lập.

  2. Doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán kể từ ngày có quyết định đình chỉ.

  3. Bộ Tài chính công bố quyết định đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày có quyết định đình chỉ.

  Căn cứ điều 13. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  1. Doanh nghiệp kiểm toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 27 Luật kiểm toán độc lập.

  2. Doanh nghiệp kiểm toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kiểm toán kể từ ngày có quyết định thu hồi.

  3. Bộ Tài chính công bố quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính trong thời hạn 7 (bảy) ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi.

  4. Doanh nghiệp kiểm toán phải nộp trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho Bộ Tài chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi.

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Thu hồi GCN và Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với Doanh nghiệp Kiểm toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top