2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2018 theo Thông tư 39

10:43 10/07/2018 Tin Tức

Hãng Kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết: Mẫu Hóa đơn bán hàng Mới nhất năm 2018 theo thông tư 39.

Mẫu hóa đơn bán hàng năm 2018
Mẫu hóa đơn bán hàng năm 2018

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất 2018 theo Thông tư 39

Mẫu Hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2018 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính như sau:

Mẫu số: 02GTTT3/001
                                                         HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
                                                                                                                Ký hiệu: AB/18P
                                                            Liên 1: Lưu                                      Số:   0000001
Ngày........tháng.......năm 20....
 
Đơn vị bán hàng: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Số tài khoản............................. 
Điện thoại:.........
Họ tên người mua hàng............... ..............................
Tên đơn vị................................................................
Địa chỉ..................................... Số tài khoản.........................
Hình thức thanh toán:.................. MST:...................................
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
             
           
           
           
           
           
           
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:   ….........................                                   
Số tiền viết bằng chữ:...........................................

Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
 
 
 
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in .........., Mã số thuế ........)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề: Mẫu Hóa đơn bán hàng

http://es-glocal.com/mau-hoa-don-ban-hang.html

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: 

  • Mẫu Hóa đơn bán hàng cho khu phi thuế quan

http://es-glocal.com/mau-hoa-don-ban-hang-cho-khu-phi-thue-quan.html

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

logo zalo
Top