1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

VACPA là thành viên Liên đoàn Kế toán

08:58 27/09/2017 Sự kiện Es-glocal 0 bình luận

Đến nay, VACPA đang là Hội viên của 2 tổ chức nghề nghiệp uy tín là Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) và Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), sẽ chính danh tham dự các hội nghị nghề nghiệp trong khu vực và trên toàn cầu, góp phần trong tiếng nói chung về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; tiếp cận thông tin, nguồn lực để hỗ trợ đẩy mạnh sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và vươn ra khu vực, quốc tế.

  Sau gần một năm xem xét và đánh giá hồ sơ xin gia nhập hội viên của VACPA, sáng ngày 11/11/2015, tại phiên họp thường niên tại Singapore, Hội đồng IFAC đã chính thức bỏ phiếu thông qua việc kết nạp VACPA trở thành hội viên liên kết của IFAC (Associate member). Đến 14h15, kết quả bỏ phiếu đã chính thức công bố, VACPA đã nhận được sự ủng hộ rất cao của gần 200 ủy viên Hội đồng IFAC đại diện cho hơn 170 tổ chức hội viên tham dự phiên họp.

  Sau khi công bố kết quả, đại diện của VACPA tham dự phiên họp là Ông Võ Hùng Tiến, Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam của VACPA và Bà Trần Thị Tố Dung, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Văn phòng VACPA đã đại diện cho VACPA nhận giấy chứng nhận Hội viên do Chủ tịch IFAC - Bà Olivia Kirtley, và Tổng Giám đốc IFAC - Ông Favezul Choudhury trao. Nhiều đại biểu của các tổ chức đã tới chúc mừng đại diện của VACPA về kết quả tốt đẹp này.

  Quy trình đánh giá hồ sơ xin gia nhập hội viên IFAC của VACPA

  Ngày 17/12/2014: VACPA nộp bộ hồ sơ gồm 7 tài liệu cung cấp các thông tin về mô hình hoạt động của Hội, đánh giá khả năng đáp ứng các nghĩa vụ hội viên của VACPA ở thời điểm nộp hồ sơ và kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ IV (2015-2020), báo cáo tài chính 3 năm 2012, 2013 đã được kiểm toán tuân thủ theo chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

  • Từ tháng 4 đến tháng 5/2015: VACPA tiếp tục cung cấp thông tin về sự thay đổi trong cơ cấu quản trị của Hội, Điều lệ Hội, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế.
  • Ngày 3/6/2015: Đại diện lãnh đạo chuyên trách của Hội trực tiếp trả lời chắt vấn qua điện thoại của thành viên Ban Tư vấn Tuân thủ và Ban Hội viên của IFAC về kế hoạch hành động của Hội để Hội phát triển bền vững và khả năng đáp ứng với các nghĩa vụ Hội viên IFAC.
  • Tháng 7/2015: VACPA cung cấp thông tin phân tích về sự khác biệt lớn giữa chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức của Việt Nam so với các chuẩn mực quốc tế hiện hành.
  • Tháng 8/2015: Ban Tư vấn Tuân thủ và Ban Hội viên của IFAC hoàn tất việc đánh giá hồ sơ của VACPA và trình Ban Thường trực IFAC (IFAC Board)
  • Tháng 9/2015: Ban Thường trực IFAC họp phê duyệt hồ sơ của VACPA và trình lên Hội đồng của IFAC (IFAC Council)
  • Ngày 11/11/2015: Hội đồng IFAC bỏ phiếu phê duyệt việc kết nạp VACPA trở thành Hội viên liên kết của IFAC.

  Giới thiệu về Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC)

  • IFAC bao gồm hơn 175 hội viên chính thức và hội viên liên kết tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho hơn 2.8 triệu hội viên là các kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp, giáo dục, chính phủ, công nghiệp và thương mại. Hội viên chính thức và Hội viên liên kết của IFAC là các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp quốc gia được công nhận bởi luật pháp của quốc gia của họ.

  Các tổ chức Hội viên IFAC cần phải :

  • Hỗ trợ nhiệm vụ và các chương trình của IFAC;
  • Thể hiện sự tuân thủ các nghĩa vụ của hội viên của IFAC;
  • Có tài chính và hoạt động hiệu quả, có cơ cấu quản trị phù hợp;
  • Có khả năng đóng góp tài chính; và
  • Đáp ứng được các tiêu chí khác được quy định trong hiến pháp và quy chế của IFAC.
  • Giá trị của tổ chức Hội viên IFAC
  • Hội viên chính thức và Hội viên liên kết của IFAC đều góp phần mang lại giá trị to lớn cho IFAC.
  • Các hội viên chính thức và hội viên liên kết:

  Trở thành một phần trong tiếng nói chung trên toàn cầu về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;
  Được tiếp cận thông tin, nguồn lực, và hỗ trợ đẩy mạnh sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại địa phương, khu vực và quốc gia;

  Cung cấp thông tin đầu vào về các vấn đề toàn cầu quan trọng và đóng góp vào chương trình nghị sự toàn cầu.

  Ngoài các giá trị trên, các hội thành viên của IFAC có ảnh hưởng đến các hoạt động, chiến lược, khả năng lãnh đạo và tư cách hội viên của IFAC bằng cách biểu quyết về nhiều vấn đề khác nhau trong tất cả các cuộc họp Hội đồng của IFAC.

  Nguồn: VACPA

  logo zalo

  Hỏi đáp VACPA là thành viên Liên đoàn Kế toán

  menu
  024 66 66 33 69
  Top