1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển

08:48 27/09/2017 Sự kiện Es-glocal 0 bình luận

Sáng ngày 8/3/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Deloitte tổ chức “Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển”. Tham dự Hội thảo có đại diện các vụ chức năng trực thuộc Bộ Tài chính; đại diện Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước; đại diện các Hội nghề nghiệp về kế toán – kiểm toán – thuế; đại diện các doanh nghiệp kiểm toán lớn; đại diện của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Deloitte,...

  Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển

  Tại hội thảo, Ông Hans Hoogervorst - Chủ tịch Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Ông Stephen Taylor, Chuyên gia tư vấn cấp cao về IFRS của Deloitte sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai và áp dụng IFRS tại các nước đang phát triển cũng như kinh nghiệm áp dụng đối với Việt Nam.

  Trong 10 năm gần đây, việc áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đã phát triển nhanh chóng và được áp dụng phổ biến trên toàn thế giới. Trong số 140 quốc gia được khảo sát, có 116 nước yêu cầu toàn bộ hoặc hầu hết những doanh nghiệp nội địa áp dụng IFRS. Đa số những quốc gia còn lại cho phép áp dụng IFRS. Tất cả các tổ chức có tác động quan trọng đến nền kinh tế thế giới như G20, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hội đồng Ổn định Tài chính Quốc tế (FSB) và Tổ chức Quốc tế các Ủy banChứng khoán (IOSCO) đều ủng hộ và hỗ trợ việc áp dụng IFRS trên toàn cầu.
  IFRS đóng góp giá trị to lớn đối với tính bền vững của nền kinh tế toàn cầu: IFRS tạo sự minh bạch, đồng thời, giúp nâng cao trách nhiệm giải trình bằng cách giảm bớt lỗ hổng thông tin giữa nội bộ và bên ngoài công ty. Ngoài ra, IFRS giúp các doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả hơn nhờ có một chuẩn mực phạm vi toàn cầu và đáng tin cậy, áp dụng cho cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi. IFRS cũng hỗ trợ giảm thiểu chi phí về vốn và chi phí báo cáo.

  Hiện nay ở Việt Nam, đa phần các doanh nghiệp đang áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) trong việc lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo luật định, chỉ có một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc niêm yết trên thị trường quốc tế lập BCTC theo IFRS. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như phục vụ cho mục tiêu kêu gọi vốn đầu tư, các doanh nghiệp cần có một bản BCTC lập theo IFRS đầy đủ, minh bạch, chính xác và có độ tin cậy cao.

  logo zalo

  Hỏi đáp Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển

  menu
  024 66 66 33 69
  Top