1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng năm 2020 từ A-Z

14:28 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 5 bình luận

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là gì? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì và Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng cần thực hiện những gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Hãng Kiểm toán Es-Glocal.

1. Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là gì?

Thuế TNCN là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Quyết toán thuế TNCN là việc doanh nghiệp hoặc cá nhân kiểm tra, thống kê lại tất cả các khoản thu nhập trong 1 năm của mình để thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng là việc cá nhân thực hiện thống kê các khoản thu nhập của mình trên tờ khai thuế trực tuyến và được gửi tới cơ quan thuế quản lý.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị những gì?

Hồ sơ chuẩn bị quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN;
  • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC;
  • Và bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ.

3. Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng cần thực hiện những gì?

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng cần thực hiện những bước chi tiết sau:

#1. Truy cập vào hệ thống thuế điện tử (ETAX)

Đầu tiên các bạn truy cập vào hệ thống thuế điện tử (ETAX) theo đường dẫn sau: http://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request. Sau đó chọn mục "Cá nhân" như hình minh họa.

Truy cập thuế điện tử
Truy cập thuế điện tử

#2. Đăng nhập tài khoản thuế điện tử

Khi màn hình hiện ra các bạn chọn "Đăng nhập" như hình minh họa.

Đăng nhập thuế điện tử
Đăng nhập thuế điện tử

#3. Đăng nhập mã số thuế TNCN

Tiếp theo các bạn gõ mã số thuế TNCN của cá nhân làm quyết toán thuế TNCN và nhập mã kiểm sau. Sau đó ấn "Tiếp tục".

Xem thêm bài viết hướng dẫn tra cứu mã số thuế TNCN tại đây!

dang-nhap-ma-so-thue
Đăng nhập MST TNCN

#4. Đăng nhập một số thông tin bổ sung

Sau khi các bạn đã đăng nhập màn hình tiếp tục hiện ra yêu cầu các bạn phải bổ sung thông tin bao gồm ngày cấp mã số thuế đầu tiên, cơ quan thuế tỉnh và cơ quan thuế quản lý. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên các bạn chọn đăng nhập. Như sau:

Bổ sung thông tin để đăng nhập
Bổ sung thông tin để đăng nhập

Ngày cấp mã số thuế bạn lấy ở bước trên, nếu chưa nhớ tham khảo hướng tra cứu ngày cấp mã số thuế nhé.

#5. Chọn thông tin khai thuế

Sau khi đăng nhập xong các bạn chọn "Quyết toán thuế" tiếp tục chọn "Kê khai trực tuyến". Tiêp tục các bạn điền các thông tin của người quyết toán thuế như hình minh họa sau.

Tên người gửi: điền họ tên của người tự quyết toán

Địa chỉ liên hệ: điền địa chỉ thường trú của người tự quyết toán

+ Điện thoại liên lạc: điền số điện thoại của người tự quyết toán

+ Địa chỉ email: điền email của cá nhân tự quyết toán

+ Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015)

Chọn thông tin trên tờ khai thuế
Chọn thông tin trên tờ khai thuế

Sau khi chọn xong các mục ở trên các bạn tiếp tục tích vào các ô sau:

Chọn cơ quan thuế quyết toán

  • Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế
  • Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc

Cục thuế: Chọn cục thuế nơi quyết toán thuế.

Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

Năm kê khai: Năm quyết toán thuế

Chọn: “từ tháng- đến tháng” là phần mềm tự nhảy ra.

Chọn “Tiếp tục” như hình minh họa.

Chọn thông tin trên tờ khai thuế
Chọn thông tin trên tờ khai thuế

#6. Điền các thông tin trên tờ khai thuế

Sau khi các bạn điền đầy đủ các thông tin tờ khai thuế và ấn tiếp tục. Màn hình sẽ hiện giao diện tờ khai 02/QTT-TNCN (TT92/2015). Nhiệm vụ của các bạn lúc này cực kỳ đơn giản. Điền bổ sung các thông tin trên tờ khai thuế còn thiếu bao gồm:

[07]: Quận/huyện: (Bắt buộc điền)

[08]: Tỉnh/thành phố: (Bắt buộc điền)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì đánh vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua.

[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ:

[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam.

Số thuế phát sinh

[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

>>>Xem thêm hướng dẫn tra cứu mã số thuế người phụ thuộc tại đây!

Nếu bạn có người phụ thuộc thì bạn điền bổ sung thông tin người phụ thuộc như hình minh họa.

kê khai người phụ thuộc
Kê khai người phụ thuộc

[28]: Các khoản giảm trừ: Tự động tính

[29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Tự động tính

[30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Tự động tính

[31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.

[32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng.

[34]: Tổng thu nhập tính thuế: Tự động tính

[35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Tự động tính

Số thuế được khấu trừ

[36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Tự động tính

[37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

[39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.

[40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

Số thuế thu nhập cá nhân

[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Tự động tính

[42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Tự động tính

[43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam; năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.

[44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Tự động tính

[45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: Tự động tính

Số thuế hoàn trả

[46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Tự động tính

[47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này.

[48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Tự động tính

>>> Xem thêm bài viết cách tính thuế Thu nhập cá nhân tại đây!

Sau các bước kê khai thông tin tờ khai quyết toán thuế TNCN rồi. Các bạn tiếp tục CLICK vào hoàn thành kê khai

Cuối cùng khi đã kê khai xong các bạn ấn chọn "Hoàn thành kê khai" và gửi hồ sơ tới cơ quan thuế.

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế qua mạng mới nhất. Nếu có câu hỏi gì các bạn để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Chúng tôi rất mong muốn hỗ trợ các bạn!

logo zalo

Hỏi đáp Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng năm 2020 từ A-Z

P

Phạm Đỗ Quyên

0939636xxx

Cho mình hỏi chút! Sau khi hoàn thành kê khai mình tải file về nhưng không đọc được vì đuôi .xml, nhưng m đổi đuôi làm đủ cách vẫn khg đọc được. Giờ làm cách nào để in được tờ khai và kèm theo hóa đơn quyết toán thuế gửi về 1 cửa? Gửi về cơ quan Thuế chỗ m đã đăng ký đó phải không bạn? Bao lâu gửi về mới kịp? Rồi lỡ gửi về lạc luôn chứng từ gốc rồi sao? có cách nào biết là m đã khai đúng và đảm bảo gửi chứng từ đúng không? Cảm ơn Bạn nhiều!!!!

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, Để đọc file xml tờ khai thuế, bạn cài đặt ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng xml. Bạn cài đặt phần mềm itaxviewer mới nhất nhé. https://es-glocal.com/itaxviewer-1-7-0.html Sau khi cài đặt xong, là đọc được tờ khai thuế nhé. Lưu ý: tên file và forder không để tiếng việt, dấu cách. Thanks!
S

Sơn

0359710xxx

cho e hỏi chút ạ. Hiện tại e đang làm việc tại một công ty từ tháng 6/2020, trước đó từ tháng 1 đến tháng 5 e có nộp thuế tại công ty cũ. vậy bây h khoản thuế từ tháng 1 đến tháng 5 e sẽ liên hệ công ty cũ để lấy giấy tờ và đi làm. còn từ tháng 6 đến tháng 12 thì e được phép ủy quyền cho công ty hiện tại quyết toán thuế đúng k ạ.

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, Việc bạn có thu nhập từ hai nơi trong năm tài chính thì việc quyết toán thuế TNCN năm 2020 (năm tài chính đó) của bạn phải tự quyết toán (trừ trường hợp bạn miễn quyết toán hoặc được hoàn thì không cần đi). Các doanh nghiệp phát sinh thu nhập trả cho bạn thì quyết toán phần thu nhập đã trả cho bạn ở DN đó. Cảm ơn bạn,
H

Hoa

0972721xxx

Cho mình hỏi mình có tncn 2 nơi nhưng chưa khấu trừ vì chưa đến mức nộp thuế thì mình sẽ làm quyết toán như thế nào ah

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào Bạn, Nếu bạn có thu nhập từ hai nơi và tổng các thu nhập của cả hai nơi quyết toán thuế không đến mức phải nộp thuế TNCN thì không bắt buộc phải quyết toán bạn nhé. Thanks!
A

An AN

0326663xxx

Cho e hỏi, lương tháng 12/2019 e nhận vào ngày 10/1/2020, vậy khi quyết toán thuế 2020, e có tính kỳ lương đó k, hay chỉ đc tính lương quyết toán thuế từ 1/2020( tức là e nhận lương vào 2/2020) vậy? E cảm ơn

Đặng Tiến Trung

Quản trị viên

Chào bạn, Việc xác định thu nhập để tính thuế TNCN là thời điểm phát sinh thu nhập (cá nhân nhận được tiền). Như ví dụ trên, bạn nhận được thu nhập vào thời điểm tháng 01/2020 thì sẽ quyết toán thuế TNCN vào năm 2020 của thu nhập này bạn nhé. Cảm ơn bạn,
B

Bé Ngoan

0344863xxx

cho em hỏi điền thông tin kê khai online xong rồi làm gì nữa ạ?

Mai Linh

Quản trị viên

Chào bạn, Khi bạn hoàn thiện các thủ tục online rồi. Các bạn cần in một bản hồ sơ bản cứng và nộp tại cơ quan quản lý thuế. Bạn có thể nộp qua bưu điện hoặc trực tiếp tại một cửa của CQT, khi nộp bản cứng hợp lệ thì bạn đã hoàn thành xong việc Quyết toán thuế TNCN. Cảm ơn,
Tải thêm 5 bình luận
menu
024 66 66 33 69
Top