1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hoàn thuế GTGT, Điều kiện và thủ tục hoàn thuế

20:22 19/09/2019 Tin Tức Thanh lan 0 bình luận

Hoàn thuế GTGT là gì? Điều kiện để doanh nghiệp được hoàn thuế bao gồm những gì? Thủ tục hoàn thuế GTGT như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin được chia sẻ đến bạn đọc thông qua bài viết dưới đây

  Hoàn thuế GTGT
  Hoàn thuế GTGT

  Hoàn thuế GTGT là gì?

  Hoàn thuế GTGT là việc doanh nghiệp được hoàn trả lại số thuế GTGT đầu vào đã nộp chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế. Nói cách khác, doanh nghiệp được hoàn thuế khi số thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp lớn hơn đầu ra, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện để được hoàn thuế

  Điều kiện hoàn thuế GTGT

  Doanh nghiệp khi muốn thực hiện thủ tục hoàn thuế cần đảm bảo thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Các cơ sở kinh doanh, tổ chức phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ
  • Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
  • Doanh nghiệp lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng của công ty.

  Các trường hợp hoàn thuế GTGT

  Căn cứ theo Điều 18 Thông tư 219/2013-TT/BTC, có 9 trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế, cụ thể như sau:

  1. CSKD kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

  • Cơ sở kinh doanh kê khai thuế GTGT theo tháng có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên (đối với cơ sở kinh doanh kê khai thuế GTGT theo quý là sau ít nhất 4 quý kể từ quý đầu tiên)

  2. CSKD mới thành lập từ DAĐT

  • Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đồng thời đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (hoặc dự án tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, có thời gian đầu tư từ 12 tháng trở lên) được hoàn thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm

  3. CSKD đang hoạt động nộp thuế theo pp khấu trừ có DAĐT mới

  • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới:

  + Nếu dự án đầu tư trong cùng tỉnh, thành phố đang trong giai đoạn đầu tư: thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư, cuối kỳ kết chuyển để bù trừ với số thuế đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (số thuế kết chuyển tối đa bằng số thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ) nếu lớn hơn 300 triệu đồng: doanh nghiệp được hoàn thuế.

  + Nếu dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh thành phố khác với tỉnh thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế: cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời cũng tiến hành kết chuyển số thuế tương tự trường hợp dự án đầu tư trong cùng địa bàn hoạt động trong cùng tỉnh, thành phố. Chú ý: trường hợp này không áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng nhà để bán.

  4. CSKD trong kỳ có HHDV xuất khẩu

  • Cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: nếu số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên: doanh nghiệp được hoàn thuế, trường hợp vừa có hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, vừa bán trong nước: hoàn thuế khi số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên.

  5. CSKD nộp thuế theo pp khấu trừ thay đổi cơ cấu mô hình tổ chức

  • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc phần thuế GTGT nộp thừa.

  Chú ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh giải thể khi đang trong giai đoạn đầu tư, không phát sinh số thuế đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư trong kỳ thì không thuộc đối tượng hoàn thuế. Đồng thời tiến hành truy thu số thuế được hoàn nếu cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư.

  6. Chương trình dự án sử dụng vốn ODA

  • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo: đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại: hoàn thuế cho chủ trương trình, nhà thầu chính nước ngoài số thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ cho chương trình, dự án; đồng thời các tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài mua hàng hóa dịch vụ phục vụ chương trình viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam.

  7. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao

  • Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao (theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao) mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam được hoàn số thuế GTGT đã trả cho hàng hóa dịch vụ mua vào đó.

  8. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài xuất cảnh

  • Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, được hoàn thuế đối với hàng hóa mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

  9. CSKD có quyết định xử lý hoàn thuế

  • Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  Thủ tục hoàn thuế GTGT

  Trích Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN
  Trích Mẫu giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN

  Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế

  Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

  - Giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước theo Mẫu 01/ĐNHT (ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

  - Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế (với mỗi trường hợp được hoàn thuế GTGT là khác nhau).

  Ví dụ:

  Hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu thì cần có: Hợp đồng mua bán, gia công, tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán qua ngân hàng...

  Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư:

  Ngoài giấy đề nghị, thì chủ đầu tư cần chuẩn bị:

  + Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo Mẫu số 02/GTGT;

  + Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo Mẫu số 01-2/GTGT.

  Nộp hồ sơ hoàn thuế

  Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế. Người nộp thuế được gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử, nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

  Xử lý yêu cầu hoàn thuế

  Khoản 1 Điều 59 Thông tư 156/2013-TT/BTC, Cục Thuế căn cứ Quyết định hoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; căn cứ Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước, lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp.

  Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

  Căn cứ theo Thông tư 99/2016-TT/BTC, thời hạn giải quyết yêu cầu hoàn thuế được chia thành 02 trường hợp:

  TH1: Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

  • Nếu hồ sơ hoàn thuế không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế gửi thông báo cho người nộp thuế trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  • Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

  TH2: Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau

  • Cơ quan thuế tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
  • Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho người nộp chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước.

  Hoàn thuế điện tử

  Đối với các doanh nghiệp lựa chọn nộp hồ sơ Hoàn thuế điện tử, mời tham khảo bài viết: Hướng dẫn hoàn thuế điện tử trên hệ thống etax mới nhất để được hướng dẫn chi tiết nhất về quy trình hoàn thuế điện tử trên etax.

  Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán Es-Glocal về Hoàn thuế GTGT, Điều kiện và thủ tục hoàn thuế.

  Quý bạn đọc là doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu Tư vấn cũng như Hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế, mời tham khảo Dịch vụ lập hồ sơ hoàn thuế của chúng tôi.

  Hãng Kiểm toán Es-Glocal (https://es-glocal.com/) xin cảm ơn quý bạn đọc!

  logo zalo

  Hỏi đáp Hoàn thuế GTGT, Điều kiện và thủ tục hoàn thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top