1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN

16:54 14/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Quy định về tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN: Giám đốc của công ty TNHH có được tính lương hay không? Lương giám đốc công ty TNHH MTV có tính thuế TNCN?

Lương của giám đốc công ty TNHH MTV
Lương của giám đốc công ty TNHH MTV

#1. Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN

#1.1. Theo điểm 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ... ”

Theo Công văn 1404/TCT-TNCN ngày 14/04/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế tỉnh Phú Thọ:

"2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động”

Kết luận: Theo các quy định nêu trên thì khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và không chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

#2.2. Theo Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 của Cục thuế TP. Hà Nội

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

- Về thuế TNCN:

Theo Công văn 917/TCT-TNCN ngày 17/3/2015 của Tổng cục thuế:

1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015:

- Trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

(Căn cứ theo Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12; Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

2. Thời điểm từ ngày 01/01/2015:

- Lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

(Căn cứ theo Điều 6 Luật số 71/2014/QH13. Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP).

#2. Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế thu nhập doanh nghiệp

#2.1. Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

Quy định các khoản chi phí không được trừ:

"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."

#2.2. Theo Công văn 727/TCT-CS ngày 3/03/2015 của Tổng cục thuế

"Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên."

#2.3. Theo Công văn 75278/CT-HTr ngày 26/11/2015 Cục thuế TP. Hà Nội

+ Khoản chi tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh được xác định là khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Như vậy, tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV không được trừ khi tính thuế TNDN và cũng không chịu thuế TNCN

#3.3. Tiền phúc lợi cho GĐ Công ty TNHH MTV

Khoản tiền vé máy bay và tiền lưu trú tại Việt Nam cho Giám đốc Công ty TNHH MTV do cá nhân đó làm chủ sẽ KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT và KHÔNG được đưa vào chi phí đuộc trừ khi tính thuế TNDN, KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Theo Công văn 5421/CT-TTHT ngày 16/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội, cụ thể như sau:

#4.Một số câu hỏi thường gặp về tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV

Hỏi: Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV có cần phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời: Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV không chịu thuế TNCN.

Hỏi: Chi phí vé máy bay cho giám đốc công ty TNHH MTV có chịu thuế TNCN hay không?

Trả lời: ES-GLOCAL chia sẻ chi phí vé máy bay cho Giám đốc công ty TNHH MTV tại đây nhé!

Hỏi: Khi tính thuế TNDN, tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV có được tính là chi phí được trừ hay không?

Trả lời: Tiền lương tiền công của chủ công ty TNHH 1TV, (do cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) thì KHÔNG được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hỏi: Giám đốc của công ty TNHH MTV có được tính lương hay không?

Trả lời: Giám đốc của công ty TNHH MTV vẫn được tính lương bạn nhé!

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN . Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Chúc các bạn luôn hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

logo zalo

Hỏi đáp Tiền lương của giám đốc công ty TNHH MTV trong thuế TNCN

menu
024 66 66 33 69
Top