1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

Tin thuế

15:14 07/09/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ là khi nào? Hãng kiểm toán Es-glocal xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ, Thời điểm xác định thuế GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ,...

  Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ
  Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  #1. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ

  - Căn cứ theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

  "2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
  a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
  - Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền."

  NHƯ VẬY:

  - Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền (nếu thu tiền trước).

  >>> Xem thêm thời điểm xuất hóa đơn GTGT tại đây nhé!

  #2. Thời điểm xác định thuế GTGT

  - Theo điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

  "Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT:

  2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

  NHƯ VẬY:

  - Thời điểm xác định thuế GTGT cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn.

  #3. Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  A. Năm 2014:

  - Theo điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về thuế TNDN:

  "2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

  - Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ."

  KẾT LUẬN:

  - Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN năm 2014 là: Thời điểm hoàn việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn (nếu thu tiền trước).

  B. Nhưng từ ngày 06/08/2015 theo điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

  Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

  “2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

  NHƯ VẬY:

  - Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ. (Áp dụng từ ngày 6/8/2015)

  #4. Điều kiện ghi nhận doanh thu dịch vụ để hạch toán

  Theo Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 57 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về việc Hạch toán doanh thu dịch vụ:
  "1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu:

  b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
  - Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
  - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;
  - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó."

  #5. Một số câu hỏi liên quan đến thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  Hỏi: Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ là khi nào?

  Trả lời: Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền (nếu thu tiền trước).

  Hỏi: Thời điểm xác định thuế GTGT cung cấp dịch vụ là khi nào?

  Trả lời: Thời điểm xác định thuế GTGT cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn.

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  menu
  024 66 66 33 69
  Top