1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

13:30 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ, Thời điểm xác định thuế GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ,...

  Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ
  Cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  1. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ

  - Căn cứ theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

  "2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
  a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
  - Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền."

  NHƯ VẬY:

  - Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền (nếu thu tiền trước)

  Xem thêm: Quy định về thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

  http://es-glocal.com/thoi-diem-xuat-hoa-don-gtgt.html

  2. Thời điểm xác định thuế GTGT

  - Theo điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

  "Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT:

  2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."

  NHƯ VẬY:

  - Thời điểm xác định thuế GTGT cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn.

  3. Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  A. Năm 2014:

  - Theo điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về thuế TNDN:

  "2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

  - Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ."

  KẾT LUẬN:

  - Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN năm 2014 là: Thời điểm hoàn việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn (nếu thu tiền trước).

  B. Nhưng từ ngày 06/08/2015 theo điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

  Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

  “2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

  NHƯ VẬY:

  - Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ. (Áp dụng từ ngày 6/8/2015)

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  http://es-glocal.com/cach-xac-dinh-thoi-diem-ghi-nhan-doanh-thu-cung-cap-dich-vu.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo:

  • Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT

  http://es-glocal.com/huong-dan-xu-ly-chi-tiet-cac-truong-hop-viet-sai-hoa-don-gtgt.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  menu
  024 66 66 33 69
  Top