1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định về thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

18:10 02/05/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Quy định về thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ . Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Nguyên tắc xuất hóa đơn GTGT, Thời điểm xuất hóa đơn trong xây dựng, cho thuê nhà , Mức phạt xuất hóa đơn sai thời điểm,...

  Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ
  Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

  Quy định về thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

  Khoản 2 điều 16 Thông tư 39/TT-BTC quy định về thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt, cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình cụ thể như sau:

  1. Đối với hoạt động bán hàng hoá

  - Thời điểm lập hoá đơn GTGT (Ngày lập) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

  - Ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  - Nếu DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

  - Dịch vụ hoàn thành trong tháng nào thì phải lập ngay hóa đơn trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến đến đầu tháng sau mới lập hóa đơn cho doanh thu dịch vụ hoàn thành trong tháng trước là sai quy định.

  (Theo Công văn số 10309/CT-TTHT ngày 24/10/2016 của Cục Thuế TP. HCM)

  Lưu ý:

  - Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

  (Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014)

  Chú ý:

  - Khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì không phải xuất hóa đơn.

  Cụ thể: Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày ngày 14/10/2013 của Bộ tài chính gửi cho hội kiểm toán Việt Nam:

  “Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.”

  Xem thêm:Hướng dẫn cách xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

  http://es-glocal.com/cach-xac-dinh-thoi-diem-ghi-nhan-doanh-thu-cung-cap-dich-vu.html

  3. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình

  - Ngày lập hóa đơn thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

  4. Đối với xây dựng, lắp đặt

  - Ngày lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

  Một số lưu ý:

  - Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

  - Trường hợp DN kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

  Xem thêm: Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT trong xây dựng theo Thông tư 39

  http://es-glocal.com/cach-viet-hoa-don-gtgt-trong-xay-dung.html

  5. Đối với xăng dầu

  Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán:

  - Ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

  Các bạn có thể tham khảo thêm

  1. Bên bán: Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt thế nào?

  Theo khoản 3 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014

  "a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

  a.1) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

  Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2014 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2014 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hóa đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2014 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

  a.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định."

  2. Bên mua: Hóa đơn sai thời điểm có được khấu trừ thuế GTGT?

  Theo như Công văn 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của Tổng Cục thuế hướng dẫn cho Cục thuế thành phố Hà Nội như sau:

  "Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin mua hàng hóa từ các nhà cung cấp (trang thiết bị, vật tư sử dụng để nghiên cứu). Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng/thanh lý hợp đồng thì Ban quản lý được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào do người bán lập sai thời điểm nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định. Các đơn vị cung cấp hàng hóa cho Ban quản lý dự án bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn."

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Quy định về thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

  http://es-glocal.com/thoi-diem-xuat-hoa-don-gtgt.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Hướng dẫn xử lý chi tiết các trường hợp viết SAI hóa đơn GTGT

  http://es-glocal.com/huong-dan-xu-ly-chi-tiet-cac-truong-hop-viet-sai-hoa-don-gtgt.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Quy định về thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

  menu
  024 66 66 33 69
  Top