1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương

14:53 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal (http://es-glocal.com)xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương 2018 theo TT200. Bài viết sẽ tập trung đi sâu các vấn đề như Mục đích trích lập quỹ là gì, Hướng dẫn trích lập về thời điểm, hồ sơ, mẫu quyết định trích lập và quyết toán quỹ tiền lương thực hiện như thế nào...

  Hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo TT200
  Hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo TT200

  Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương 2018 theo TT200

  1. Hướng dẫn trích lập quỹ dự phòng tiền lương

  Theo khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề. Mức dự phòng hàng năm do DN quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

  - Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

  - Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu DN bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

  - Trường hợp năm trước DN có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính DN chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì DN phải tính giảm chi phí của năm sau.

  Ví dụ: Khi nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2017, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal có trích quỹ dự phòng tiền lương là 10 tỷ đồng,

  - Đến ngày 30/06/2018 (đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch), Công ty mới chi số tiền từ quỹ dự phòng tiền lương năm 2017 là 7 tỷ đồng thì Công ty phải tính giảm chi phí tiền lương năm sau (năm 2018) là 3 tỷ đồng (10 tỷ – 7 tỷ).

  - Khi lập hồ sơ quyết toán năm 2018 nếu Công ty có nhu cầu trích lập thì tiếp tục trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo quy định.

  2. Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương

  - Khi trích lập dự phòng phải trả khác, ghi:

  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)
  TK 352 - Dự phòng phải trả (3524).

  - Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập, ghi:

  Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3524)
  Có các TK 334...

  - Khi lập Báo cáo tài chính, DN phải xác định số dự phòng phải trả cần trích lập:

  + Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hạch toán vào chi phí, ghi:

  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426)
  TK 352 - Dự phòng phải trả (3524).

  + Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:

  Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả (3524)
  TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).

  Qua đây, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc toàn bộ bài viết Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương ( http://es-glocal.com/cach-hach-toan-trich-lap-quy-du-phong-tien-luong.html)

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc, ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách hạch toán trích lập quỹ dự phòng tiền lương

  menu
  024 66 66 33 69
  Top