1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn lập và mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN

08:50 27/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Vừa qua UBTVQH ban hành nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19 tháng 06 năm 2020 và Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành nghị quyết 116/2020/QH14 cho áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với một số doanh nghiệp, tổ chức. Vậy những doanh nghiệp nào được hưởng và thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN là gì?

Giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo Nghị quyết 116 năm 2020 của UBTVQH

Dưới đây là một số nội dung về đối tượng và mẫu biểu để được áp dụng giảm thuế TNDN 2020 nhé.

Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về ưu đãi thuế TNDN giảm 30% theo NĐ 114/2020/NĐ-CP và mẫu biểu xác định thuế.

#1. Đối tượng áp giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020

Căn cứ vào Nghị định 114/2020/NĐ-CP áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 116/2020/QH14, bao gồm:

  • Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập

» Áp dụng giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

>>> Xem thêm hướng dẫn cách xác định, kê khai ưu đãi thuế TNDN 2020 toàn tập tại đây!

#2. Hướng dẫn kê khai và Mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN

#2.1. Mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHỤ LỤC

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020

[01] Kỳ tính thuế:

□ Từng lần phát sinh: Ngày................. tháng.......... năm............

□ Năm 2020

[02] Lần đầu □ [03] Bổ sung □ lần thứ: ...

[04] Tên người nộp thuế:..............................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:..................................................................................................................

[07] Số điện thoại:........................................................................................................

[08] Tên đại lý thuế (nếu có): ….....................................................................................

[09] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1.

Tổng số thuế TNDN phải nộp

[10]

Trong đó

1.1.

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất, kinh doanh

[11]

1.2.

Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[12]

1.3.

Thuế TNDN phải nộp khác

[13]

2.

Số thuế TNDN được giảm

[14]

Trong đó

2.1.

Thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh

[15]

2.2.

Thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[16]

2.3.

Thuế TNDN được giảm khác

[17]

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ......

Chứng chỉ hành nghề số:......

Ngày....tháng....năm.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

>>> Các bạn có thể tải mẫu PL 114/2020/NĐ-CP kê khai giảm thuế TNDN tại đây nhé!

#2.2. Hướng dẫn kê khai PL 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN 2020

  • Chỉ tiêu [15] - Số thuế TNDN được giảm của hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Phụ lục 114/2020/NĐ-CP này được kê khai trên chỉ tiêu [C14] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp doanh thu - chi phí hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu Tổng số thuế TNDN phải nộp tại cột 11 của tờ khai thuế TNDN mẫu số 04/TNDN áp dụng với người nộp thuế tính thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.
  • Chỉ tiêu [16] - Số thuế TNDN được giảm của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại PL 114/2020/NĐ-CP được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D2] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN hoặc được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [35] của tờ khai thuế TNDN mẫu số 02/TNDN.
  • Chỉ tiêu [17] - Số thuế TNDN được giảm khác tại Phụ lục này được kê khai giảm trực tiếp trên chỉ tiêu [D3] của tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

Để xem hướng dẫn kê khai chi tiết PL 114/2020/NĐ-CP về giảm thuế các bạn xem thêm hướng dẫn kê khai kê khai ưu đãi thuế TNDN 2020 trên HTKK tại đây nhé.

giảm trong năm 2020 thuế TNDN phải nộp đối với các hoạt động của DN
Giảm trong năm 2020 thuế TNDN phải nộp đối với các hoạt động của DN áp dụng đối với DN có doanh thu từ 200 tỷ trở xuống (Ảnh minh họa)

#3. Một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Thời gian kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 này là bao giờ ạ?

Trả lời: Thời gian kê khai giảm này được áp dụng hết 31/03/2021 (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020) bạn nhé.

Hỏi: Thời gian giảm thuế được áp dụng đến bao giờ ạ?

Trả lời: Áp dụng giảm thuế này chỉ áp dụng cho năm tài chính năm 2020 bạn nhé.

Hỏi: Mức giảm thuế TNDN này áp dụng cho hoạt động chuyển ngượng BĐS không?

Trả lời: Có, bạn được áp dụng giảm thuế đối với các hoạt động BĐS, hoạt động khác theo quy định bạn nhé.

Hỏi: Kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 theo NĐ 114/2020/NĐ-CP này trên HTKK như thế nào?

Trả lời: Các bạn xem thêm hướng dẫn kê khai giảm thuế TNDN năm 2020 trên HTKK tại đây nhé.

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ một số điểm về ưu đãi thuế TNDN 2020 theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết hướng dẫn lập và mẫu PL 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN. Chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Hướng dẫn lập và mẫu phụ lục 114/2020/NĐ-CP kê khai miễn giảm thuế TNDN

menu
024 66 66 33 69
Top