1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Phụ cấp thu hút là gì? Phụ cấp thu hút theo theo Nghị định 76

Chia sẻ

09:16 09/12/2020 Tin Tức Nguyễn Văn Tuân 0 bình luận

Phụ cấp thu hút là gì? Đối tượng, mức phụ cấp mới nhất hiện nay cũng như các quy định về tính thuế TNCN và đóng BHXH đối với khoản thu nhập này như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây, mời các bạn theo dõi nhé!

#1. Tổng quan về phụ cấp thu hút

#1.1. Khái niệm phụ cấp thu hút

Phụ cấp thu hút (trong bài viết này gọi tắt là PCTH) có thể hiểu là khoản phụ cấp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mà thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

>>>Xem thêm các loại phụ cấp lương hiện nay tại đây nhé!

#1.2. Đối tượng được hưởng phụ cấp

Đối tượng hưởng phụ cấp theo quy định tại Điều 2, Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

5. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

6. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

#2. Các quy định về phụ cấp thu hút hiện nay

Sau đây là các quy định về phụ cấp, trợ cấp thu hút mới nhất hiện nay:

Phụ cấp thu hút có tính thuế TNCN không?
Phụ cấp/trợ cấp thu hút có tính thuế TNCN và đóng BHXH không?

#2.1. Mức phụ cấp

Căn cứ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP, mức PCTH bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

#2.2. Về việc tính thuế TNCN

Căn cứ theo Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp không phải tính thuế TNCN có một số khoản sau:

"b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

..."

Như vậy, theo quy định hiện hành, khoản phụ cấp, trợ cấp thu hút được miễn thuế TNCN, do đó người được hưởng phụ cấp không phải tính thuế TNCN.

>>>Xem thêm cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công tại đây nhé!

#2.3. Về việc đóng BHXH

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi là Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH), tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm bao gồm:

Tiền lương = Mức lương + Phụ cấp tiền lương + Các khoản bổ sung khác

- Mức lương: Bắt buộc và là tối thiểu; Trong đó:

- Phụ cấp tiền lương cụ thể như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thâm niên; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự (Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

- Các khoản bổ sung khác: Là các khoản xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, các khoản phụ cấp, trợ cấp thu hút là khoản phụ cấp tính vào tiền lương đóng BHXH. Do đó, người nhận phụ cấp, trợ cấp này phải tính đóng BHXH đối với thu nhập này.

>>>Xem thêm quy định về BHXH mới nhất tại đây nhé!

#3. Một số câu hỏi về phụ cấp thu hút

Câu hỏi: Thời gian áp dụng để tính hưởng phụ cấp được tính như thế nào?

Trả lời: Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, thời gian hưởng là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

Câu hỏi 2: Giáo viên tập sự làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn có được hưởng phụ cấp, trợ cấp thu hút không?

Trả lời: Căn cứ theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng hưởng trợ cấp như sau:

"1. Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

..."

Như vây, giáo viên tập sự làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn thì sẽ được nhận phụ cấp thu hút theo quy định.

Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ xong nội dung bài viết. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề về phụ cấp thu hút. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

logo zalo

Hỏi đáp Phụ cấp thu hút là gì? Phụ cấp thu hút theo theo Nghị định 76

menu
024 66 66 33 69
Top