1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Quy định phụ cấp ăn trưa 2020

09:15 17/12/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Phụ cấp ăn trưa được quy định như thế nào? Phụ cấp ăn trưa được tính chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần có hồ sơ gì? Phụ cấp ăn trưa có phải đóng thuế TNCN hay không? Phụ cấp ăn trưa có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Phụ cấp ăn trưa

Để tiện theo dõi bạn xem chi tiết theo từng mục bài viết dưới đây nhé.

#1. Căn cứ pháp lý quy định về phụ cấp ăn trưa

- Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước quản lý;

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn, sửa đổi một số điều của thuế TNDN;

- Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 Hướng dẫn về thuế TNCN;

- Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 03 năm 2018 Hướng dẫn sửa đổi một số điều về thuế TNDN và thuế TNCN;

- Căn cứ thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

#2. Phụ cấp ăn trưa có được tính chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (TNDN) như sau:

“ Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

1. Trừ các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên ( giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính:

“b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Tổng Công ty; Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.”

Như vậy:
- Khoản chi phụ cấp tiền ăn ca, giữa trưa sẽ được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các văn bản sau của doanh nghiệp:
+ Hợp đồng lao động
+ Thoả ước lao động tập thể
+ Quy chế tài chính của DN.
+ Quy chế thưởng do GĐ quy định theo quy chế tài chính của DN.
Đặc biệt: Khoản chi này không bị giới hạn khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhé.

==> Xem thêm bài viết các khoản chi phí tính thuế TNDN mới nhất tại đây nhé!

#3. Phụ cấp ăn trưa có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo khoản 2 điều Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.5) Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

- Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

- Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước."

Căn cứ theo khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh xã hội quy định:

"Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước."

Như vậy:
- Nếu doanh nghiệp tổ chức nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì khoản chi này sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.
- Nếu doanh nghiệp không tổ chức bữa ăn mà chi tiền cho người lao động sẽ bị giới hạn số tiền không vượt quá: 730.000 đồng/người/tháng.
==> Nếu vượt quá 730.000/người/tháng thì phần cao hơn sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhận được nhận.

#4. Phụ cấp ăn trưa có phải nộp BHXH?

Căn cứ theo khoản 3 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

"Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động."

Như vậy, căn cứ theo Quy định nêu trên thì: Phụ cấp ăn trưa hay tiền ăn giữa ca sẽ không tính để đóng BHXH.

#5. Một số câu hỏi thường gặp về phụ cấp ăn giữa ca

Hỏi: Hồ sơ để phụ cấp ăn trưa được tính chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?

Trả lời: Hồ sơ đã phụ cấp ăn trưa được tính chi phí được trừ mình đã trình bày ở trên bạn nhé. Bạn xem chi tiết tại đây nhé.

Hỏi: Phụ cấp ăn ca có phải đóng BHXH hay không?

Trả lời: Phụ cấp ăn ca không phải đóng bảo hiểm bạn nhé.

Hỏi: Phụ cấp ăn ca hiện nay tối đa là bao nhiêu?

Trả lời: Phụ cấp ăn ca tối đa là 730.000 đồng/người/tháng. Trường hợp vượt quá 730.000/người/tháng thì phần cao hơn sẽ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhận được nhận.

Trên đây là chia sẻ của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL về quy định đối với phụ cấp ăn trưa. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, bạn đọc có thể để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn dưới đây để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất: https://es-glocal.com/hoi-dap/. Cám ơn bạn đã theo dõi.

logo zalo

Hỏi đáp Quy định phụ cấp ăn trưa 2020

menu
024 66 66 33 69
Top