1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.2.0

15:25 30/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.2.0 được Tổng Cục thuế cập nhật, nâng cấp và phát hành ngày 04/08/2019.

  Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản 4.2.0
  Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản 4.2.0

  Ứng dụng HTKK phiên bản 4.2.0 đã được nâng cấp và cập nhật so với phiên bản HTKK 4.1.9 chi tiết như sau:

  1. Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.0

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang theo Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc thành Thành phố Châu Đốc - Chi cục Thuế khu vực Châu Đốc - Châu Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Phú thành Huyện Châu Phú - Chi cục Thuế khu vực Châu Đốc - Châu Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên thành Huyện Tịnh Biên - Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tri Tôn thành Huyện Tri Tôn - Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Tân Châu thành Thị xã Tân Châu - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện An Phú thành Huyện An Phú - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chợ Mới thành Huyện Chợ Mới - Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phú Tân thành Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 918/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Bắc Kạn thành Thành phố Bắc Kạn - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bạch Thông thành Huyện Bạch Thông - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chợ Mới thành Huyện Chợ Mới - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ba Bể thành Huyện Ba Bể - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ngân Sơn thành Huyện Ngân Sơn - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Pác Nặm thành Huyện Pác Nặm - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 919/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đức Trọng thành Huyện Đức Trọng - Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đơn Dương thành Huyện Đơn Dương - Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Bảo Lộc thành Thành phố Bảo Lộc - Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm thành Huyện Bảo Lâm - Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 920/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn thành Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tương Dương thành Huyện Tương Dương - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Anh Sơn thành Huyện Anh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Con Cuông thành Huyện Con Cuông - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp thành Huyện Quỳ Hợp - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quỳ Châu thành Huyện Quỳ Châu - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quế Phong thành Huyện Quế Phong - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa thành Thị xã Thái Hoà - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nghĩa Đàn thành Huyện Nghĩa Đàn - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Hoàng Mai thành Thị xã Hoàng Mai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu thành Huyện Quỳnh Lưu - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Diễn Châu thành Huyện Diễn Châu - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Thành thành Huyện Yên Thành - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đô Lương thành Huyện Đô Lương - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thanh Chương thành Huyện Thanh Chương - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Kỳ thành Huyện Tân Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hưng Nguyên thành Huyện Hưng Nguyên - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nam Đàn thành Huyện Nam Đàn - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Cửa Lò thành Thị xã Cửa Lò - Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc thành Huyện Nghi Lộc - Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 921/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Nghĩa Hành thành Huyện Nghĩa Hành - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Minh Long thành Huyện Minh Long - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 922/QĐ-BTC ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mường Chà thành Huyện Mường Chà - Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Mường Lay thành Thị xã Mường Lay - Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ thành Thành phố Điện Biên Phủ - Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mường Ảng thành Huyện Mường Ảng - Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nội theo Quyết định số 923/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn thành Huyện Sóc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mê Linh thành Huyện Mê Linh - Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa thành Huyện Ứng Hòa - Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa- Mỹ Đức
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức thành Huyện Mỹ Đức - Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thanh Oai thành Huyện Thanh Oai - Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ thành Huyện Chương Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 924/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Long Mỹ thành Thị xã Long Mỹ - Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Long Mỹ thành Huyện Long Mỹ - Chi cục Thuế khu vực II
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Ngã Bảy thành Thị xã Ngã Bảy - Chi cục Thuế khu vực III
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp thành Huyện Phụng Hiệp - Chi cục Thuế khu vực III

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 926/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kon Plông thành Huyện Kon Plông - Chi cục Thuế khu vực số 01
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Kon Rẫy thành Huyện Kon Rẫy - Chi cục Thuế khu vực số 01

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 927/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Diên Khánh thành Huyện Diên Khánh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Khánh Vĩnh thành Huyện Khánh Vĩnh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh thành Thành phố Cam Ranh - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cam Lâm thành Huyện Cam Lâm - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Khánh Sơn thành Huyện Khánh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La theo Quyết định số 928/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mộc Châu thành Huyện Mộc Châu - Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vân Hồ thành Huyện Vân Hồ - Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sông Mã thành Huyện Sông Mã - Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp thành Huyện Sốp Cộp - Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Sơn La thành Thành phố Sơn La - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mường La thành Huyện Mường La - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mai Sơn thành Huyện Mai Sơn - Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Yên Châu thành Huyện Yên Châu - Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thuận Châu thành Huyện Thuận Châu - Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quỳnh Nhai thành Huyện Quỳnh Nhai - Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Phù Yên thành Huyện Phù Yên - Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Bắc Yên thành Huyện Bắc Yên - Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Long An theo Quyết định số 929/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đức Hòa thành Huyện Đức Hòa - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đức Huệ thành Huyện Đức Huệ - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Thạnh thành Huyện Tân Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thạnh Hóa thành Huyện Thạnh Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Kiến Tường thành Thị xã Kiến Tường - Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Mộc Hóa thành Huyện Mộc Hóa - Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Vĩnh Hưng thành Huyện Vĩnh Hưng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Hưng thành Huyện Tân Hưng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Trụ thành Huyện Tân Trụ - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Tân An thành Thành phố Tân An - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thủ Thừa thành Huyện Thủ Thừa - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 930/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sông Hinh thành Huyện Sông Hinh - Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Sơn Hòa thành Huyện Sơn Hòa - Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tuy An thành Huyện Tuy An - Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân thành Huyện Đồng Xuân - Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 931/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa thành Huyện Tuyên Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Minh Hóa thành Huyện Minh Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn thành Thị xã Ba Đồn - Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch thành Huyện Quảng Trạch - Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
  • Cập nhật Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới thành Thành phố Đồng Hới - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh thành Huyện Quảng Ninh - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 932/QĐ-BTC ngày 31/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Gò Công thành Thị xã Gò Công - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông thành Huyện Gò Công Đông - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Phú Đông thành Huyện Tân Phú Đông - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Châu Thành thành Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Tân Phước thành Huyện Tân Phước - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước
  • Cập nhật Chi cục Thuế thị xã Cai Lậy thành Thị xã Cai Lậy - Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Cai Lậy thành Huyện Cai Lậy - Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây thành Huyện Gò Công Tây - Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo thành Huyện Chợ Gạo - Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo

  - Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 997/QĐ-BTC ngày 10/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Thanh Ba thành Huyện Thanh Ba - Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa
  • Cập nhật Chi cục Thuế huyện Hạ Hòa thành Huyện Hạ Hòa - Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa

  2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK 4.1.9

  - Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN) tại bảng kê 05-3BK/QTT-TNCN và tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

  • Cập nhật bổ sung ràng buộc khi 2 MST của người nộp thuế cùng kê khai cho 1 MST người phụ thuộc trong cùng 1 năm thì sẽ đưa ra cảnh báo.

  - Chức năng hiển thị thông báo các dòng dữ liệu sai đối với trường hợp tải bảng kê có dữ liệu lớn:

  • Cập nhật hiển thị thông báo các dữ dữ liệu sai đối với chức năng tải bảng kê có dữ liệu lớn tại các tờ khai 01/XSBHDC và 05/QTT-TNCN.

  - Chức năng kết xuất tờ khai Đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHT):

  • Cập nhật chức năng “Kết xuất XML” hiển thị đủ dữ liệu “Mã loại hoàn” và “Mã lý do hoàn”.

  - Chức năng kê khai bổ sung tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN):

  • Cập nhật đúng công thức tính [Số ngày chậm nộp] KHBS tờ khai 03/TNDN đối với doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ 01/04.

  - Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN):

  • Cập nhật hiển thị [Từ tháng – Đến tháng] trên tờ khai đúng với [Từ tháng – Đến tháng] trên màn hình nhập kỳ tính thuế.

  - Chức năng in tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):

  • Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu cột [15] khi in dữ liệu trên tờ khai mẫu BC26/AC.

  - Chức năng in tờ khai bổ sung Thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN):

  • Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu khi in tờ khai bổ sung tờ khai 01/NTNN2.8. Chức năng kết xuất tờ khai cho công ty xổ số, bảo hiểm 01/XSBHDC
  • Cập nhật đúng dữ liệu của thẻ khi kết xuất tờ khai XML đối với tờ khai quý: lấy theo giá trị ngày bắt đầu của quý, lấy theo giá trị ngày cuối cùng của quý.

  - Chức năng kết xuất tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản:

  • Cập nhật dữ liệu thẻ khi kết xuất tờ khai đối với tờ khai theo kỳ thanh toán theo nguyên tắc: Kỳ kê khai kiểu quý, lấy theo giá trị [Từ ngày] trên thông tin của kỳ tính thuế.

  3.Điều kiện để cài đặt ứng dụng HTKK 4.2.0

  Máy tính của bạn cần chạy hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… và không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac.

  Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên.

  >>>Xem thêm tải bộ cài .NET Framework 3.5 tại đây nhé!

  Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn.

  >>>Xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt tại đây nhé!

  4.Cách nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.0 lên phiên bản HTKK mới

  Nếu các bạn chưa cài ứng dụng HTKK thì có thể tải phiên bản mới nhất tại đây:

  >>>Tải phần mềm HTKK 4.2.0 tại đây nhé!

  Nếu các bạn đã cài các phiên bản cũ thì có thể làm theo các bước sau để update ứng dụng lên phiên bản mới nhất:

  Bước 1: Đầu tiên các bạn cần khởi chạy ứng dụng HTKK. Trên giao diện chính của ứng dụng sẽ hiển thị thông báo cập nhật.

  Bước 2: Sau khi thông báo cập nhật hiển thị, các bạn bấm nút và đợi một lát để ứng dụng tự động tải về và cài đặt bản cập nhật mới là được.

  5.Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.6

  Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.5.6 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục nêu trên.

  >>> Tải phần mềm iTaxviewer 1.5.6 mới nhất tại đây!

  Bắt đầu từ 8h ngày 05/8/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/ thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên khi khai, nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng iTaxviewer 1.5.6, HTKK mới nhất phiên bản 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế

  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.

  Trên đây ES-GLOCAL đã chia sẻ với các bạn toàn bộ bài viết về Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản phần mềm HTKK 4.2.0. Nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi theo đường dẫn https://es-glocal.com/hoi-dap/. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất.

  logo zalo

  Hỏi đáp Phần mềm HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế phiên bản 4.2.0

  menu
  024 66 66 33 69
  Top