1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân có là chi phí được trừ không

15:19 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân có là chi phí được trừ không. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Chi phí nào được trừ và không được trừ, Chi tiền trang phục, Tiền tặng quà cho khách hàng, Chi tiền vé máy bay, nghỉ lễ có là chi phí được trừ không.

  Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân
  Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân

  Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân có là chi phí được trừ không

  Điều kiện để khoản chi phí thanh toán qua thẻ Tín dụng cá nhân được khấu trừ thuế GTGT được trừ khi tính thuế TNDN thì cần 1 bộ hồ sơ như sau:

  - Hình thức thanh toán này phải được quy định cụ thể tại Quy chế quản lý tài chính của DN, hoặc Quyết định về việc ủy quyền của DN cho cá nhân.

  - Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của DN cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với DN.

  - Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và MST của Doanh nghiệp.

  - Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng cá nhân cho người bán và chứng từ chuyển tiền từ Tài khoản của doanh nghiệp đã đăng ký với Cơ quan thuế vào TK cá nhân.

  Doanh nghiệp có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ để giải trình cho cơ quan thuế khi cần.

  Tham khảo các một số công văn sau:

  1. Theo Công văn 3977/TCT-DNL ngày 5/9/2017 của Tổng cục thuế

  "...Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của Tập đoàn ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Doanh nghiệp sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với Doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp gồm:

  - Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Doanh nghiệp;

  - Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Doanh nghiệp;

  - Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp cho cá nhân và chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán.

  => thì Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN..."

  2. Theo Công văn 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục thuế

  3. Theo Công văn 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Tổng cục thuế

  "...Căn cứ hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội trường hợp Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam (Công ty) có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này..."

  Trên đây là toàn bộ bài viết để trả lời cho câu hỏi: Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân có là chi phí được trừ không

  http://es-glocal.com/chi-phi-mua-hang-qua-tai-khoan-ca-nhan-co-la-chi-phi-duoc-tru-khong.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Điều kiện để các khoản chi phúc lợi cho nhân viên là chi phí được trừ

  http://es-glocal.com/quy-dinh-chi-phi-nghi-mat-nam-2018.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí mua hàng qua tài khoản cá nhân có là chi phí được trừ không

  menu
  024 66 66 33 69
  Top