1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa UBCKNN và VACPA

00:07 17/04/2019 Sự kiện Es-glocal 0 bình luận

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập ngày 28/11/1996 theo Nghị định số 75/CP của Chính phủ, là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Với vị thế là cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán và TTCK, UBCKNN có vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK với mục tiêu chính là tạo môi trường thuận lợi cho việc huy động vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo cho TTCK hoạt động có tổ chức, an toàn, công khai, công bằng và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.

  Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được thành lập ngày 15/04/2005. Hội là tổ chức nghề nghiệp của các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động hành nghề kiểm toán độc lâp chuyên nghiệp ở Việt Nam. Với tôn chỉ mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên hành nghề, chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích những người sử dụng thông tin tài chính của doanh nghiệp và tổ chức được kiểm toán theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác thường xuyên trong việc quản lý nghề nghiệp kiểm toán độc lập giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), phát huy kết quả hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2011-2015 để đóng góp vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và ngành Kiểm toán độc lập, hai bên đều ghi nhận sự cần thiết xây dựng, tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương giữa cơ quan quản lý Nhà nước và Hội nghề nghiệp.

  Để chính thức hóa quan hệ hợp tác giữa hai bên, ngày 19/11/2015, tại Hà Nội, ông Vũ Bằng- Chủ tịch UBCKNN và ông Phạm Sỹ Danh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội KTV hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký kết Biên bản hợp tác để làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể như sau:

  1. Cung cấp và trao đổi thông tin: Tổ chức họp định kỳ giữa đại diện của SSC, đại diện của VACPA, đại diện của các Hội viên tổ chức của VACPA là các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán 1 (một) lần/năm để trao đổi về những vấn đề mà SSC quan tâm và muốn lưu ý các công ty kiểm toán trước khi thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán năm cho khách hàng. VACPA thông báo cho SSC chương trình cập nhật kiến thức, các quy định về kiểm soát chất lượng của Hội đối với Hội viên để tham khảo và đề xuất phối hợp khi cần thiết. Hai bên tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản do bên kia chủ trì xây dựng về các chuyên đề phù hợp với chức năng hoạt động của mỗi bên.

  2. Hoạt động kiểm soát chất lượng: Khi có yêu cầu hỗ trợ nhân sự tham gia đoàn KSCL của SSC, VACPA giới thiệu, đề xuất cán bộ chuyên môn của Hội hoặc Hội viên cá nhân của VACPA đủ điều kiện tham gia Đoàn kiểm tra chất lượng do SSC chủ trì tổ chức. Hai bên phối hợp tổ chức rút kinh nghiệm về các sai sót của các doanh nghiệp kiểm toán phát hiện trong các cuộc kiểm soát chất lượng do SSC chủ trì tổ chức khi SSC thấy phù hợp.

  3. Hoạt động đào tạo, hội thảo: Hai bên thông báo và mời đại diện của bên kia tham dự và/hoặc làm diễn giả tại các hội thảo do mỗi bên tổ chức.

  4. Quan hệ hợp tác: VACPA mời đại diện UBCK Nhà nước tham gia Ban Chấp hành VACPA.

  5. Các hoạt động khác: Hai bên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội nghị tổng kết, liên kết website…và công tác truyền thông về giá trị và vai trò của nghề nghiệp kiểm toán độc lập đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ kiểm toán, hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán…và sự hiểu biết của cộng đồng xã hội về nghề nghiệp kiểm toán độc lập, về hội viên VACPA.

  Như vậy, với biên bản đã ký kết hôm nay, hai bên đã có cơ sở vững chắc cho những hoạt động hợp tác trong những năm tới (Giai đoạn 2016-2020). UBCKNN và VACPA sẽ nỗ lực hết sức để ngày càng thắt chặt quan hệ và nâng các hoạt động hợp tác lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng như của nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam.

  Nguồn: VACPA (Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam)

  logo zalo

  Hỏi đáp Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa UBCKNN và VACPA

  menu
  024 66 66 33 69
  Top