1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

AICPA và IAASB phát hành ấn phẩm “Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính”

17:13 26/10/2020 Sự kiện Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế cho Kế toán (IESBA) và Ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã cùng phát hành ấn phẩm “Using Specialists in the COVID-19 Environment: Including Considerations for Involving Specialists in Audits of Financial Statements” (Sử dụng Chuyên gia trong hoàn cảnh dịch COVID-19: Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính).

  Tài liệu này hướng dẫn các Kiểm toán viên, kế toán viên xác định khi nào có thể sử dụng dịch vụ của một chuyên gia để hỗ trợ thực hiện các công việc cụ thể và các hoạt động chuyên môn khác trong tổ chức hoạt động và phục vụ khách hàng của họ trong Môi trường COVID-19. Tài liệu này cũng nêu rõ những lưu ý về đạo đức có liên quan đối với kế toán khi nghĩ đến việc sử dụng ý kiến chuyên gia, cũng như các trường hợp cho thấy cần phải có một chuyên gia trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

  >>>Xem thêm chi tiết ấn phẩm tại đây nhé!

  logo zalo

  Hỏi đáp AICPA và IAASB phát hành ấn phẩm “Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính”

  menu
  024 66 66 33 69
  Top