1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Các điều kiện phải có để trở thành nhân viên đại lý thuế

21:42 04/06/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Các điều kiện phải có để trở thành nhân viên đại lý thuế. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với đại lý thuế, quyền và trách nhiệm của các bên, Quy định về tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế.

   Nhân viên đại lý thuế cần có điều kiện gì
  Nhân viên đại lý thuế cần có điều kiện gì

  Các điều kiện phải có để trở thành nhân viên đại lý thuế

  Theo TT117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và TT51/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 05 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:

  I. Nhân viên đại lý thuế

  1. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:

  a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam.

  b) Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp.

  c) Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  2. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.

  3. Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại lý thuế.

  II. Các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế

  1. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

  2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

  3. Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

  4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

  5. Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ nhưng đang trong thời gian quy định không được kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực trách nhiệm quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.

  6. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  III. Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế

  1. Trực tiếp thực hiện các thủ tục về thuế trong phạm vi hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

  2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng, quản lý chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định.

  3. Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

  4. Tham dự các lớp đào tạo, tập huấn về chính sách thuế, thủ tục về thuế do cơ quan thuế tổ chức hoặc các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức do hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã đăng ký và được Tổng cục Thuế công nhận.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về Các điều kiện của nhân viên đại lý thuế:

  http://es-glocal.com/cac-dieu-kien-phai-co-de-tro-thanh-nhan-vien-dai-ly-thue.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Hồ sơ, thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế

  http://es-glocal.com/ho-so-thu-tuc-dang-ky-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-lam-thu-tuc-ve-thue-doi-voi-dai-ly-thue.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Các điều kiện phải có để trở thành nhân viên đại lý thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top