1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

15:29 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Quy định các kỳ thi, Hội đồng thi, Kết quả thi, bảo lưu, phê duyệt, hủy kết quả thi, Cấp, thu hồi chứng chỉ , Xử lý các vi phạm trong các kì thi...

  Cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên
  Cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

  Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

  Theo Điều 22, 23 TT số 91/2017/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2017: Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên:

  I. Cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

  1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có kết quả thi, Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ kế toán viên cho người đạt kết quả thi.

  2. Chứng chỉ kiểm toán viên (Phụ lục số 04) hoặc chứng chỉ kế toán viên (Phụ lục số 05) được trao trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ hoặc người được ủy quyền của người được cấp; trường hợp bị mất sẽ không được cấp lại.

  3. Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên có giá trị pháp lý để đăng ký hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành về hành nghề kiểm toán, hành nghề kế toán.

  II. Thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

  1. Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên bị thu hồi trong các trường hợp sau:

  a) Kê khai không trung thực về quá trình và thời gian làm việc, kinh nghiệm công tác trong hồ sơ để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

  b) Sửa chữa, giả mạo hoặc gian lận về bằng cấp, chứng chỉ để đủ điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

  c) Thi hộ người khác hoặc nhờ người khác thi hộ trong kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

  d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  2. Bộ Tài chính có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên.

  Trên đây là toàn bộ bài viết về Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên:

  http://es-glocal.com/viec-cap-thu-hoi-chung-chi-kiem-toan-vien-chung-chi-ke-toan-vien.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  • Xử lý vi phạm trong các kỳ thi lấy chứng chỉ KTV, KiTV:

  http://es-glocal.com/vi-pham-trong-cac-ky-thi-lay-chung-chi-ktv-kitv-bi-xu-ly-the-nao.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

  menu
  024 66 66 33 69
  Top