1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Thu hộ chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

15:35 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Doanh nghiệp có rất nhiều các khoản thu hộ, chi hộ cho khách hàng. Khi doanh nghiệp có chi hộ, thu hộ các khách hàng nếu người bán xuất hóa đơn cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn lại cho doanh nghiệp nhờ thu hộ, chi hộ không?

  • Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ khách hàng như thế nào?

  *** Về Hóa đơn hóa đơn:

  – Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”

  *** Về thuế GTGT thu chi hộ:

  – Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 7, Điểm d quy định đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau: Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

  ***Kê khai thuế:

  +++ Căn cứ:

  –Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi các thông tư để cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế

  –Luật số 71/2014/QH13: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

  = > Nội dung:

  – Cắt giảm một số chỉ tiêu như: Ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng, thuế suất…trên các Bảng kê này nhằm làm giảm thời gian làm thủ tục về thuế của Người nộp thuế.

  – Bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra, mua vào khi lập hồ sơ khai thuế GTGT

  – Theo đó, từ ngày 01/01/2015 từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2015 hoặc kỳ khai thuế quý I/2015 người nộp thuế chỉ phải nộp tờ khai thuế cho cơ quan thuế không phải tổng hợp trên bảng kê phụ lục 01-1/GTGT, và 01-2/GTGT. Người nộp thuế phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra.

  = > Do đó khoản thu hộ và chi hộ không tổng hợp trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01-GTGT.

  = > Căn cứ theo quy định trên: Doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ theo hợp đồng thu hộ, chi hộ giữa 02 bên thì

  – Khi doanh nghiệp Thu hộ khách hàng:

  + Phải lập hoá đơn GTGT, chứng từ thu tiền theo quy định và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, do các khoản thu hộ này không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.

  + Công ty tiến hành lập biên bản bàn giao các khoản đã thu hộ doanh thu này kèm theo bảng kê các hoá đơn GTGT, chứng từ thu tiền bản gốc cho bên nhờ thu hộ theo hợp đồng.

  – Khi công ty Chi hộ khách hàng:

  + Công ty nhận hóa đơn của người bán cho công ty nhờ chi hộ, và kèm theo chứng từ thu tiền, chứng từ ngân hàng nếu có. Doanh nghiệp chi hộ không phải kê khai, tính thuế GTGT đầu vào vì hóa đơn mang tên Doanh nghiệp nhờ chi hộ, do các khoản chi hộ này không liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

  + Các khoản chi hộ nêu trên không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty nên Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; không được tính vào chi phí được trừ, không tính vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  + Nếu hóa đơn mang tên công ty đứng ra chi hộ thì công ty chi hộ kê khai thuế đầu vào xác định chi phí và xuất hóa đơn đầu ra cho công ty Nhờ chi hộ (như một giao dịch mua bán thông thường)

  ***Hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ

  – Đối với khoản chi hộ

  + Khi doanh nghiệp chi hộ khách hàng

  Nợ TK 1388

  TK 111, 112

  + Khách hàng thanh toán tiền chi hộ

  Nợ TK 111, 112

  Có TK 1388

  – Đối với khoản thu hộ

  + Khi doanh nghiệp thu hộ khách hàng

  Nợ TK 3388

  TK 111, 112

  + Trả lại tiền thu hộ

  Nợ TK 111, 112

  Có TK 3388

  Mời các bạn tham khảo:

  • Công văn 8999/CT-TTHT ngày 23/10/2014 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh
  • Công văn 2519/CT-TTHT ngày 24/3/2016 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh
  • Công văn 44823/CT-HTr ngày 09/07/2015 về thu hộ, chi hộ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành.
  logo zalo

  Hỏi đáp Thu hộ chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

  menu
  024 66 66 33 69
  Top