1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá

12:35 04/10/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Es-Glocal chia sẻ Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá theo Luật giá năm 2012 ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

  Chi tiết điều 11, Luật giá 2012 như sau:

  1. Tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

  2. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu.

  3. Đấu thầu, đấu giá, thoả thuận giá, hiệp thương giá và cạnh tranh về giá dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật khi mua, bán hàng hoá, dịch vụ.

  4. Áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá do Nhà nước quy định để định giá hàng hóa, dịch vụ.

  5. Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá.

  6. Hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu, đồng thời phải niêm yết công khai tại nơi giao dịch về mức giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá đối với các trường hợp sau:

  a) Hàng tươi sống;

  b) Hàng hóa tồn kho;

  c) Hàng hóa, dịch vụ theo mùa vụ;

  d) Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật;

  đ) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể; thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh;

  e) Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước.

  7. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

  8. Tiếp cận thông tin về chính sách giá của Nhà nước; các biện pháp quản lý, điều tiết giá của Nhà nước và các thông tin công khai khác.

  9. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá; yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

  logo zalo

  Hỏi đáp Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá

  menu
  024 66 66 33 69
  Top