1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

16:59 16/09/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm, Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh, Cách hạch toán chiết khấu thương mại, Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại,..

  Cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT
  Cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

  Đầu tiên, các bạn cần đặc biệt lưu ý:

  - Đây là cách hạch toán hóa đơn chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT do có sai sót ảnh hưởng đến doanh thu, tiền thuế và hóa đơn đó đã kê khai.

  Ví dụ: Khi phát hiện hóa đơn sai sót về đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế,...

  => Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và Xuất hóa đơn điều chỉnh.

  >>> Xem thêm hóa đơn điều chỉnh tại đây nhé!

  - Các trường hợp hóa đơn điều chỉnh giảm giá do chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thì không được hạch toán như bên dưới.

  >>> Xem thêm hạch toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán tại đây nhé!

  Dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó các bạn hạch toán cho bên bán và bên mua như sau:

  #1. Cách hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu, thuế GTGT

  a. Bên bán:

  Nợ TK 111, TK 112, TK 131

  TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Có TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra

  b. Bên mua:

  • Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi tăng giá trị hàng hóa, ghi:

  Nợ TK 156 - Hàng hóa

  Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  TK 331, TK 111, TK 112

  • Nếu hàng đó đã bán thì ghi tăng giá vốn hàng bán:

  Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

  Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  TK 331, TK 111, TK 112

  • Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi tăng chi phí đó lên:

  Nợ TK 154, TK 642...

  Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  TK 331, TK 111, TK 112

  #2. Cách hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT

  a. Bên bán:

  Nợ TK 511

  Nợ TK 33311

  TK 111, TK 112, TK 131

  b. Bên mua:

  • Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi giảm giá trị hàng hóa:

  Nợ TK 111, TK 112, TK 331

  TK 156 - Hàng hóa

  Có TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  • Nếu hàng đã bán thì ghi giảm giá vốn hàng bán:

  Nợ TK 111, TK 112, TK 331

  TK 632 - Giá vốn hàng bán

  Có TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  • Nếu hàng đó đã đưa vào sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý thì ghi giảm chi phí đó xuống:

  Nợ TK 111, TK 112, TK 331

  TK 154, TK 642 ...

  Có TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

  #3. Ví dụ cụ thể

  Kiểm toán Es-Glocal xin lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn có thể dễ hình dung:

  - Ngày 5/1/2017 Công ty Kiểm toán Es-Glocal xuất hàng cho khách hàng như sau:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
  01 Điều hòa Samsung AS09TW – 9.000 BES Chiếc 10 7.000.000 70.000.000
  02 Cục nóng điều hòa Sam sung AS09TW – 9.000 BES Chiếc 10
  Cộng tiền hàng: 70.000.000
  Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 7.000.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 77.000.000
  Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu triệu đồng chẵn.

  (Hóa đơn trên Công ty đã kê khai vào tháng 1/2017)

  - Ngày 5/6/2017 Công ty phát hiện sai đơn giá (Thực tế là: 6.900.000 nhưng kế toán lại viết: 7.000.000)

  => Kế toán sẽ phải: Lập biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:

  STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
  (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
  01 Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu ES/12P, ngày 5/1/2017 từ 7.000.000 thành 6.900.000 Chiếc 10 100.000 1.000.000
  Cộng tiền hàng: 1.000.000
  Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT: 100.000
  Tổng cộng tiền thanh toán 1.100.000
  Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn.

  => Sau đó, dựa vào hóa đơn điều chỉnh đó, các bạn hạch toán điều chỉnh Giảm doanh thu, thuế GTGT như sau:

  * Bên bán:

  Hạch toán giảm doanh thu và thuế GTGT phải nộp:

  Nợ TK 511: 1.000.000

  Nợ TK 33311: 100.000

  TK 131: 1.100.000

  * Bên mua:

  • Hạch toán giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT (Vì hàng còn tồn kho)

  Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000

  TK 156: 1.000.000

  Có TK 1331: 100.000

  • Nếu hàng đó đã bán thì hạch toán giảm giá vốn hàng bán:

  Nợ TK 111, 112, 331: 1.100.000

  TK 632: 1.000.000

  Có TK 1331: 100.000

  >>>Xem thêm cách kê khai hóa đơn điểu chỉnh giảm tại đây nhé!

  Như vậy, trên đây Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ cho các bạn cách hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì trong quá trình thực hiện các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận hoặc bên dưới bài viết toàn bộ các vấn đề liên quan đến hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh tăng giảm doanh thu, thuế GTGT

  menu
  024 66 66 33 69
  Top