1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh và những điều cần biết về thuế

15:29 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Cá nhân kinh doanh từ năm 2014 trở về trước tính thuế và quyết toán thuế rất phức tạp, khiến cho nhiều cá nhân cũng lúng túng trong việc tính thuế của mình. Từ năm 2015, theo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng phần phát sinh, đã được hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện cho người nộp thuế dễ dàng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Quy định mới về thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

  Những điều cần biết về thuế của cá nhân kinh doanh
  Những điều cần biết về thuế của cá nhân kinh doanh

  Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh và những điều cần biết về thuế

  1. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

  Theo quy định tại điều 3, khoản 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC về nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo từng lần nộp thuế như sau:

  “a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm: cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.
  Kinh doanh không thường xuyên được xác định tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn hình thức khai thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc khai thuế theo từng lần phát sinh hướng dẫn tại Điều này.
  Địa điểm kinh doanh cố định là nơi cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửa hàng, cửa hiệu, nhà xưởng, nhà kho, bến, bãi, …

  b) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.”

  Căn cứ các quy định trên:

  • Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh gồm:

  Cá nhân cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam;Cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;Cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hình thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân.-Những cá nhân nộp thuế khoán có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở lên, phải tính và chịu các khoản thuế khoán là : Thuế môn bài, Thuế GTGT, Thuế TNCN

  • Những cá nhân nộp thuế khoán có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm thì chỉ phải nộp thuế Môn bài

  2. Căn cứ tính thuế

  Theo quy định tại điều 3, khoản 2 , điểm a, b Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế theo từng ln phát sinh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu như sau:

  “a) Doanh thu tính thuế
  a.1) Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được xác định theo hợp đồng bán hàng, gia công, hoa hồng, dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội; các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân) mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp như sau:

  a.1.1) Doanh thu tính thuế đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp được xác định theo giá bán hàng hóa trả tiền một lần không bao gồm tiền lãi trả chậm;

  a.1.2) Doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, biếu tặng;

  a.1.3) Doanh thu tính thuế đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu từ hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa;

  a.1.4) Doanh thu tính thuế đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu cước vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế;

  a.1.5) Doanh thu tính thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt được nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành trong năm dương lịch. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

  b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

  Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh áp dụng như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư này.”
  Theo quy định tại điều 2 khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC về tỷ lệ thuế như sau:

  "b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu
  b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:
  – Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.
  – Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
  – Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.
  – Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.”

  3. Xác định số thuế phải nộp

  Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
  Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

  4. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

  Theo quy định tại điều 3, khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về thời điểm xác định doanh thu tính thuế như sau:
  “- Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng nếu thời điểm lập hoá đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá.
  – Đối với hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ nếu thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ trước thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.
  – Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.”

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh và những điều cần biết về thuế

  menu
  024 66 66 33 69
  Top