1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn số 61337/CT-TTHT về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 

09:04 13/11/2020 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Ngày 04 tháng 09 năm 2018, Cục thuế Hà Nội ban hành công văn số 61337/CT-TTHT về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Hãng kiểm toán ES-GLOCAL trân trọng gửi đến bạn đọc nội dung chi tiết của công văn số 61337/CT-TTHT, mời các bạn cùng theo dõi!

  TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------- ---------------

  Số: 61337/CT-TTHT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018
  V/v miễn lập hồ sơ xác định

  giá giao dịch liên kết

  Kính gửi: Công ty TNHH Hattori và Cộng sự
  (Đ/c: Số 32, phố Phó Đức Chính (số 30C ngõ Trúc Lạc), phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội)
  MST: 0106560121

  Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2018-03-N3 ngày 01/3/2018 của Công ty TNHH Hattori và Cộng sự hỏi về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

  + Tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 quy định các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết trong đó có nội dung quy định về người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản:

  “Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không có chức năng quyết định chiến lược và phát sinh giao dịch tạo giá trị gia tăng thấp, bao gồm các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất hoặc phân phối không chịu rủi ro hàng tồn kho, rủi ro thị trường và không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình thì không gánh chịu lo phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ các rủi ro này;”

  + Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 quy định người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

  “...c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

  - Phân phối: Từ 5% trở lên;

  - Sản xuất: Từ 10% trở lên;

  - Gia công: Từ 15% trở lên.

  Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.”

  - Căn cứ Công văn số 3260/TCT-TTr ngày 23/8/2018 của Tổng cục Thuế về việc điều kiện miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hattori và Cộng sự hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa các bệnh về mắt sử dụng kỹ thuật cao với dự án Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản, không phải là hoạt động kinh doanh với chức năng đơn giản; hoạt động kinh doanh của Công ty không thuộc 01 trong 03 lĩnh vực (hoặc phân phối hoặc sản xuất hoặc gia công) để áp dụng các điều kiện được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. Vì vậy, Công ty không thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Hattori và Cộng sự được biết và thực hiện./.

  Trên đây, Hãng kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ Công văn 61337/CT-TTHT về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Nếu trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ với bằng cách đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!

  logo zalo

  Hỏi đáp Công văn số 61337/CT-TTHT về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 

  menu
  024 66 66 33 69
  Top