2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Công văn đăng ký thang bảng lương 2018

17:59 01/03/2018 Tin Tức

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Công văn đăng ký thang bảng lương 2018 gửi Phòng Lao động thương binh xã hội để làm hồ sơ đăng ký xây dựng hệ thống thang bảng lương cho nhân viên tại Doanh nghiệp.

Công văn đăng ký thang bảng lương năm 2018
Công văn đăng ký thang bảng lương năm 2018

Công văn đăng ký thang bảng lương 2018 MỚI NHẤT hiện nay cho DN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
SỐ: 01 CV/ES-2018
V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu và tự xây dựng bảng lương năm 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------

 Hà Nội, ngày 01  tháng  01 năm 2018

 Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận Hoàng Mai

Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104963862 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 10 năm 2010

Địa chỉ: 67b, Ngõ 299/56, Đ.Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số thuế: 0104963862

Điện thoại liên hệ: 02438333535

Thực hiện theo Nghị Định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận Hoàng Mai là 3.980.000 đ kể từ ngày 01/01/2018 và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CB CNV trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                               CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ES-GLOCAL
+Như kính gửi (GĐ Ký tên và đóng dấu)
+Lưu VT  

Mời các bạn xem tiếp:

logo zalo
Top