1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020

13:19 03/01/2020 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ tới bạn đọc Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020 công việc, nghề nghiệp trong hệ thống thang bảng lương để nộp lên phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội.

  Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện chức danh năm 2018
  Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện chức danh năm 2020

  Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020

  BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI

  TỪNG CHỨC DANH HOẶC

  NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG BẢNG LƯƠNG

  STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm
  1 Giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
  2 Phó giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
  3 Trưởng phó các phòng ban - Tốt nghiệp đại học trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành
  4 Giảng viên - Tốt nghiệp đại học trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng giảng dậy
  5 Nhân viên kinh doanh - Tốt nghiệp trung cấp trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt
  6 Nhân viên nhân sự - Tốt nghiệp trung cấp trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt
  7 Nhân viên kế toán - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
  - Thành thạo tin học văn phòng
  Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán
  8 Nhân viên phục vụ (Tạp vụ) Không yêu cầu Có sức khỏe tốt
                                                          Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018
    Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
    (Giám đốc ký tên và đóng dấu)

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh 2020

  menu
  024 66 66 33 69
  Top