1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ không

15:17 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ không. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Chi phí nào được trừ và không được trừ, Chi tiền trang phục, Tiền tặng quà cho khách hàng, Chi tiền vé máy bay, nghỉ lễ cho nhân viên có là chi phí được trừ không.

  Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ không
  Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ

  Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ không

  1. Chi phí đào tạo nhân viên là chi phí được trừ

  Theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

  “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
  ……

  2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

  - Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

  + Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

  + Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp”

  Theo Khoản 3 Điều 3 Chương II Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013:

  “Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động”

  Kết luận:

  - Chi phí đào tạo nhân viên làm việc tại Doanh nghiệp được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN (nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ)

  - Hồ sơ để đưa vào chi phí được trừ gồm:

  + Quyết định cử nhân viên đi học

  + Hợp đồng lao động giữa Doanh nghiệp và Nhân viên cử đi công tác

  + Bản cam kết khi học xong nhân viên sẽ làm việc tại Doanh nghiệp

  + Hóa đơn và chứng từ thanh toán

  + Trong quy chế lương thưởng của Doanh nghiệp cũng cần nói đến khoản này

  2. Chi phí đào tạo KHÔNG phải tính thuế Thu nhập cá nhân

  Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

  “đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:
  ……

  đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.”

  Theo Công văn 5249/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Tổng cục thuế:

  "Căn cứ hướng dẫn nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội trường hợp Công ty TNHH kiểm toán HSK Việt Nam (Công ty) có hỗ trợ tiền học phí cho các nhân viên của mình phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên theo kế hoạch của Công ty các chương trình Kế toán/Kiểm toán quốc tế ACCA và chủ động trả tiền trước từ tài khoản ngân hàng của cá nhân. Công ty sẽ hoàn trả tiền học phí bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhân viên, chứng từ chứng minh là các hóa đơn do tổ chức ACCA phát hành cho Công ty thì khoản hỗ trợ học phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên này."

  Kết luận:

  - Chi phí đào tạo không tính vào Thu nhập chịu thuế của nhân viên được cử đi học.

  Xem thêm: Chi phí thanh toán qua thẻ cá nhân

  3. Cách hạch toán chi phí đào tạo nhân viên

  Theo khoản 3 điều 92 Thông tư 200/2014/TT-BTC:

  "3.11. Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:

  Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)

  Có các TK 111, 112, 331,..."

  Theo khoản 1 điều 37 Thông tư 200/2014/TT-BTC:

  “e) Chi phí phát sinh đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp gồm: chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí SXKD trong thời gian tối đa không quá 3 năm.”

  Như vậy, nếu khoản chi phí đào tạo nhân viên phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Doanh nghiệp mới thành lập thì các bạn hạch toán:

  Nợ TK 242 - Chi phí trả trước

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

  Có các TK 111, 112, 331,...

  Định kỳ hàng tháng phân bổ:

  Nợ TK: 623, 627, 641, 642 ...

  TK 242 - Chi phí trả trước

  Trên đây là toàn bộ bài viết để trả lời cho câu hỏi: Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ không

  http://es-glocal.com/chi-phi-dao-tao-nhan-vien-co-la-chi-phi-duoc-tru-khong.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

  Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

  http://es-glocal.com/chi-phi-duoc-tru-va-khong-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-nam-2018.html

  logo zalo

  Hỏi đáp Chi phí đào tạo nhân viên có là chi phí được trừ không

  menu
  024 66 66 33 69
  Top