1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn thêm mới người sử dụng trên hệ thống Etax mới nhất

Tin thuế

15:20 08/01/2021 Tin Tức Đặng Tiến Trung 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ Hướng dẫn thêm mới người sử dụng trên hệ thống Etax mới nhất, giúp các bạn kế toán, thuế trong quá trình nộp thuế, khai thuế được thuận tiện

  Hướng dẫn thêm mới người sử dụng trên hệ thống Etax mới nhất

  Tạo mới người sử dụng gồm các thông tin sau: Thông tin của NSD, thiết lập các tính năng sử dụng cho NSD, ngân hàng sử dụng cho tài khoản NSD

  Bước 1: Chọn menuQuản lý doanh nghiệp, sau đó chọn tiếp Quản lý NSD

  • Hệ thống hiển thị màn hình quản lý NSD
  Hiện thị thông tin chi tiết, quản lý người sử dụng
  Hiện thị thông tin chi tiết, quản lý người sử dụng

  Bước 2: Nhấn nútThêm mới

  • Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin thêm mới
  Thông tin chi tiết người sử dụng
  Thông tin chi tiết người sử dụng

  Bước 3: Nhập thông tin người dùng

  - Tên đăng nhập: hệ thống tự động sinh MST-S01 (MST là mã số thuế quản trị đang đăng nhập hệ thống, S01 tự động tang từ 01), không được phép sửa

  - Tên người dùng

  - Điện thoại

  - E-mail

  - Địa chỉ người dung

  - Số CMT/Hộ chiếu

  - Giới tính

  - Phòng ban

  - Nhóm NSD: bao gồm tra cứu thông tin, khai thuế, nộp thuế.

  - Các tính năng sử dụng: Sau khi chọn thông tin phòng ban và nhóm NSD danh sách chức năng sẽ được hiển thị.

  - Mật khẩu

  - Nhập lại mật khẩu

  - Tích chọn ngân hàng tại danh sách tài khoản ngân hàng sử dụng: Trường hợp tạo tài khoản cho phép sử dụng chức năng nộp thuế, người sử dụng sẽ tích vào ngân hàng cho phép tài khoản đang tạo được giao dịch nộp thuế với ngân hàng đã tích.

  - Nhấn nút “” tại “các tính năng sử dụng” để xem chi tiết các chức năng

  Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục”

  • Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết người dùng.
  Thông tin chi tiết của một người sử dụng
  Thông tin chi tiết của một người sử dụng
  • NNT kiểm tra lại thông tin người dùng, các tính năng sử dụng, danh sách tài khoản ngân hàng sử dụng.

  Bước 5: Nhấn nút Tiếp tục

  • Hệ thống hiển thị màn hình kết thúc, thêm mới người dung thành công

  Mời các bạn xem tiếp:

  logo zalo

  Hỏi đáp Hướng dẫn thêm mới người sử dụng trên hệ thống Etax mới nhất

  menu
  024 66 66 33 69
  Top