1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

21:17 10/05/2018 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-Glocal (http://es-glocal.com) xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Nhanh nhất 2018. Các nội dung liên quan đến bài viết gồm Người phụ thuộc gồm những ai hay Điều kiện được đăng ký người phụ thuộc, Hồ sơ chứng minh,Cách tính giảm trừ, Cách kiểm tra người phụ thuộc như thế nào,...

  Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
  Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Nhanh nhất 2018

  - Trước hết, các bạn cần hiểu rõ những ai là người phụ thuộc.

  Xem thêm:Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  http://es-glocal.com/nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh.html

  - Sau khi đã xác định được người phụ thuộc, các bạn cần nắm được đối tượng đăng ký người phụ thuộc là ai.

  Đối tượng đăng ký người phụ thuộc là: Người lao động có thu nhập trên 9 triệu/tháng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

  Bắt đầu từ ngày 12/8/2016, kể từ khi Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế có hiệu lực thì khi thực hiện đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ làm theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 và Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục và nơi nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc. Với các điểm mới đáng chú ý như sau:

  - Bãi bỏ ...mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN... ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. (Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư 95/2016/TT-BTC)

  - Cá nhân có thể đăng ký người phụ thuộc trực tiếp với cơ quan thuế (Bằng mẫu 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC )

  hoặc thông qua cơ quan chi trả (Bằng mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

  Thủ tục - Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân như sau:

  1. Trường hợp 1: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (công ty) trả thu nhập

  • Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập:
  • Cá nhân gửi văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) cho cơ quan chi trả thu nhập.
  • Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.
  • Các bạn kế toán lưu ý: khi làm 20-ĐKT-TH-TCT các bạn cần chú ý các thông tin trên tờ đăng ký như sau:

  - NLĐ phải có mã số thuế TNCN rồi mới được đăng ký NPT.

  - Trong phần nội dung có 2 mục: I và II:

  + Nếu người phụ thuộc đã có chứng minh thư nhân dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc đã có mã số thuế người phụ thuộc thì các bạn khai thông tin NPT đó vào mục I.

  + Còn những NPT chưa có chứng minh thư nhân dân (dưới 14 tuổi) hoặc chưa có MST NPT thì khai vào mục II.

  - Mục "Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh" (chỉ tiêu 10 hoặc 25): Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

  Ví dụ: Tại công ty Es-Glocal có nhân viên A: Sinh con từ tháng 4/2016, nghỉ chế độ thai sản 6 tháng đến T9/2016 bắt đầu đi làm lại và đăng ký người phụ thuộc cho con vào tháng T9/2016.

  Vậy chúng ta cần xác định như sau:

  + Đây là người phụ thuộc mới sinh chưa có Chứng minh thư hay MST nên đưa vào Mục II

  + Tháng 4/2016 sinh con: đây là thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (các bạn đưa vào chỉ tiêu 25 là 04/2016)

  + Đăng ký từ tháng nào thì được tính giảm trừ từ tháng đó (Nhân viên A, Đăng ký từ T9/2016 => được tính giảm trừ từ T9/2016). Nhưng đến khi quyết toán được tính giảm trừ từ khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (được tính từ T4/2016)

  - Mục "Thời điểm kết thúc giảm trừ" (Chỉ tiêu 11 hoặc 26): ghi Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống. (Tức là nếu bạn đăng ký NPT lần đầu thì bỏ trống mục này)

  Chú ý:

  + Nộp hồ sơ chứng minh NPT: Chậm nhất là sau 03 tháng kể từ ngày đăng ký NPT lần đầu, NNT lập hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, gửi đến tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan Thuế

  Xem thêm: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

  * Thay đổi thông tin đăng ký thuế

  Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập.

  Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

  Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

  - Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

  Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

  - Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

  Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

  2) Trường hợp 2: Cá nhân tự đăng ký với cơ quan thuế - Không thông qua Tổ chức (công ty) chi trả thu nhập.

  Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  - Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).

  - Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

  Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề : Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  http://es-glocal.com/cach-dang-ky-nguoi-phu-thuoc-giam-tru-gia-canh.html

  Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

  logo zalo

  Hỏi đáp Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

  menu
  024 66 66 33 69
  Top