1312, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

[email protected]

 • Ngôn ngữ tiếng anh

DN cần lập hồ sơ gì khi xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi

15:04 08/01/2021 Tin Tức Nguyễn Đình Viên 0 bình luận

Hãng kiểm toán Es-glocal xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết DN cần lập những hồ sơ gì khi xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi.

  Hồ sơ khi xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi gồm những gì
  Hồ sơ khi xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi gồm những gì

  DN cần lập hồ sơ gì khi xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi

  Theo khoản 4 điều 6 Thông tư 229/2009-TT/BTC quy định:

  Khi xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi doanh nghiệp phải lập hồ sơ sau:

  - Biên bản của Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp. Trong đó ghi rõ giá trị của từng khoản nợ phải thu, giá trị nợ đã thu hồi được, giá trị thiệt hại thực tế (sau khi đã trừ đi các khoản thu hồi được).

  - Bảng kê chi tiết các khoản nợ phải thu đã xóa để làm căn cứ hạch toán, biên bản đối chiếu nợ được chủ nợ và khách nợ xác nhận hoặc Bản thanh lý hợp đồng kinh tế hoặc xác nhận của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp, tổ chức hoặc các tài liệu khách quan khác chứng minh được số nợ tồn đọng và các giấy tờ tài liệu liên quan.

  - Sổ kế toán, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản nợ chưa thu hồi được, đến thời điểm xử lý nợ doanh nghiệp đang hạch toán nợ phải thu trên sổ kế toán của doanh nghiệp.

  Mời bạn xem thêm:

  logo zalo

  Hỏi đáp DN cần lập hồ sơ gì khi xử lý các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi

  menu
  024 66 66 33 69
  Top